ארכיון הקטגוריה: פרק כה – מלאכת גוי

א – איסור אמירה לנכרי

א,א – גוי ששבת חייב מיתה סנהדרין נח, ב: "אמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה, שנאמר 'ויום ולילה לא ישבותו'… אמר רבינא: אפילו שני בשבת". וביאר רש"י: "מנוחה בעלמא קא אסר להו, שלא יבטלו ממלאכה ואפילו יום שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה

ג – כיצד מותר להיעזר במלאכת גוי שנעשית עבור יהודי

ג,א – ההיתר ליהנות באופן לא ישיר ממלאכת הגוי מה שכתבתי שמותר ליהנות מכך שהגוי כיבה את האור למענו, הואיל ואין זו הנאה חיובית מגוף המעשה, כ"כ בשו"ת משנה הלכות ו, עח; מאור השבת (ח"א, יח, אות נג), והזכיר שם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה

ד – לצורך מצווה וצורך גדול

ד,א – דוגמאות להיתרים של שבות דשבות לצורך מצווה כתב במ"ב תרלז, א, בשם באר יצחק, שמותר לומר לגוי להחזיר את הסכך שנפל בסוכות, כי הנחת הסכך אסורה ביו"ט מדברי חכמים. ודבריו מבוססים  על התוס' שבת צה, א, 'והרודה', שבניין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה

ה – היתר מלאכת גוי עבור חולה ועבור מצטער (מזגן)

ה,א – מלאכה שעשה גוי למען חולה ולמען ישראל אם הדליק תנור בשביל חולה, מותר גם לבריא ליהנות מהחום. אבל אם הדליק עבור שניהם כאחד, אסור לבריא ליהנות מהחום (מ"ב רעו, לט). ה,ב – האם מותר ליהנות ממזגן שהגוי הדליק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה

ו – שכיר, אריס ושוכר בשדה ובמפעל

ו,א – האם מותר לשלם לגוי על מלצרות בשבת נחלקו האחרונים על מי חל איסור שכר שבת: לדעת מנורה הטהורה (מובא בתהל"ד), איסור שכר שבת הוא גם על הנותן וגם על המקבל. ולדעת תהל"ד רמג, א, האיסור הוא רק על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה

ז – מראית עין והכשלת ישראל

ז,א – חשש מראית עין במלאכה שנעשית מחוץ לתחום אם המלאכה נעשית מחוץ לתחום שבת, אין לחשוש למראית עין (שו"ע רמד, א). וצ"ע אם גם כיום אפשר להקל במלאכה שנעשית מחוץ לתחום, מפני שיש כיום יהודים רבים שנוסעים בשבת מחוץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה

ח – קבלן גוי

ח,א – הערה 10 – האם גוי שעושה בחינם נחשב כעושה בקבלנות נוכרי שבא מעצמו והציע לעשות את מלאכת היהודי בחינם, הרי זה נחשב כעושה בקבלנות, שמן הסתם דעתו על הטובה שיקבל מהיהודי בפעם אחרת. וכ"כ הב"י רמז, ד; רמ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה

ט – שותפות ומניות בבנק

ט,א – יהודי וגוי שלא עשו בתחילה תנאי ישראל וגוי העובדים בשותפות ולא עשו ביניהם מתחילה תנאי, כתבו הפוסקים שלוש עצות: א) שיבטלו את השותפות ואח"כ יחזרו שוב להשתתף ויעשו תנאי (שו"ע רמה, ג). ב) שישכיר לגוי את חלקו בעסק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כה - מלאכת גוי | כתיבת תגובה