הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – מראית עין והכשלת ישראל

ז,א – חשש מראית עין במלאכה שנעשית מחוץ לתחום

אם המלאכה נעשית מחוץ לתחום שבת, אין לחשוש למראית עין (שו"ע רמד, א). וצ"ע אם גם כיום אפשר להקל במלאכה שנעשית מחוץ לתחום, מפני שיש כיום יהודים רבים שנוסעים בשבת מחוץ לתחום. ומנגד אולי יש צד להקל, שכיום ניתן לפרסם ביתר קלות את סוג השותפות, באופן שהציבור ידע שאין בעבודת הגוי חילול שבת. ונראה שאם הצליחו לפרסם ברבים שהגוי עובד בעסק עבור עצמו – מותר.

תפריט