ארכיון הקטגוריה: טז – ברכת הגומל

א – הקדמה כללית

אמרו חכמים (ברכות נד, ב): ארבעה צריכים להודות: יורדי הים ששבו ליבשה, הולכי מדבריות ששבו לישוב, חולים שנתרפאו ואסירים שהשתחררו מבית הכלא. ותקנו להם ברכה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב". כלומר, אע"פ שיש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ב – כללי ברכת 'הגומל'

ככלל, ראוי לציין שישנו הבדל יסודי בין מנהגי הספרדים למנהגי האשכנזים בברכת 'הגומל'. למנהג האשכנזים, רק כאשר היתה סכנת נפשות מסוימת צריכים לברך 'הגומל'. ואילו למנהג הספרדים, אלו הארבעה מברכים 'הגומל' גם כשלא נשקפה להם סכנת נפשות. בהמשך יתבארו פרטי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ג – זמן ברכת 'הגומל'

נוהגים בדרך כלל לקרוא לתורה למי שצריך לברך 'הגומל', ולאחר שיברך על העלייה לתורה יברך 'הגומל'. ונוהגים שגם מי שלא קראו לו לתורה, מברך 'הגומל' אחר הקריאה בתורה (שו"ע ריט, ג). ומצד הדין אפשר לברך 'הגומל' גם שלא בשעת קריאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ד – חולה שהתרפא

לדעת בעל ה'שולחן-ערוך' (ריט, ח), כל מי שהיה חולה והיה צריך לשכב על מיטתו, כשיבריא וירד ממיטתו יברך 'הגומל'. ואפילו על מחלה קלה כשפעת, מאחר שהחולה נאלץ לשכב במיטתו, כשיקום – יודה לה' ויברך 'הגומל', וכן הוא מנהג יוצאי ספרד. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ה – נשים יולדת וקטנים בברכת הגומל

יולדת נחשבת חולה, ועליה לברך 'הגומל' לאחר שתתחזק מלידתה. ואפילו למנהג יוצאי אשכנז, שמברכים 'הגומל' רק לאחר דבר שיש בו סכנה, צריכה היולדת לברך. שהרי בכל לידה ישנה סכנה מסוימת, והראיה, שמחללים שבת כדי לטפל ביולדת. בדרך כלל לאחר שבעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ו – הולכי מדבריות והנוסעים בכבישים

אמרו חכמים, שהולכי מדבריות יברכו 'הגומל'. למנהג אשכנז, רק העובר בדרך שיש בה סכנה ממשית נחשב כהולך מדבריות ומברך 'הגומל'. וממילא לאחר נסיעה בכבישים סלולים במדינה מתוקנת, אין מברכים 'הגומל' (שו"ע ריט, ז). אולם למנהג ספרד, גם ההולך מעיר לעיר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ז – טיסה במטוס

בדורות האחרונים התעוררה שאלה האם גם הטסים במטוס נחשבים כהולכי מדבריות שצריכים לברך 'הגומל'. יש אומרים, שאינם כהולכי מדבריות. בנוסף לכך, טיסה כיום אינה מסוכנת יותר מנסיעה במכונית, וכשם שאין מברכים אחר נסיעה כך אין לברך אחר טיסה (חלקת יעקב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ח – האם אדם שניצול מסכנה או מתאונה יברך הגומל?

חכמים הזכירו ארבעה שצריכים לברך 'הגומל': יורדי הים, הולכי מדבריות, חולה שנתרפא ואסיר שהשתחרר, וסמכו דבריהם על הפסוקים שבמזמור ההודאה בתהלים ק"ז (ברכות נד, ב). ונחלקו הפוסקים בשאלה, האם גם הניצול מסכנות אחרות, כגון שתקפוהו שודדים בעיר, או שנפל עליו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ט – האם מברכים 'הגומל' לאחר נסיעה ביש"ע?

לאחר נסיעה ברחבי יש"ע אין צורך לברך 'הגומל', משום שנסיעה זו אינה נחשבת למסוכנת כל כך עד שנצטרך לברך עליה 'הגומל'. עובדה היא שעשרות אלפי כלי רכב נוסעים בכבישי יש"ע יום יום, ואחוז הנפגעים בנפש מזערי יחסית. אמנם כל פיגוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

י – חיילים בברכת 'הגומל'

חיילים בשרות סדיר או מילואים שעוסקים בפעילות בטחונית, מאחר שהם נחשבים כהולכי דרכים שיש בפעילותם סכנה מסוימת, עליהם לברך 'הגומל'. אלא שיברכו לאחר סיום הפעילות המסוכנת, מפני שרק לאחר שניצולים לגמרי מן הסכנה מברכים. כמו שאר הולכי דרכים, שאם דרכם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

יא – היוצא מבית האסורים

אחד מארבעת האנשים הצריכים לברך 'הגומל', הוא מי שיצא מבית האסורים. השאלה האם גם היום, אסירים שמשתחררים מבית כלא של מדינת ישראל או מדינות מסודרות אחרות, צריכים לברך 'הגומל'. יש אומרים שלפי מנהג אשכנז, כל זמן שלא היה במאסר סכנת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה