ארכיון הקטגוריה: יז – ברכות ההודאה והשמחה

א – ברכה על הטובה ועל הרעה

תכליתן של הברכות, להודות ולשבח לה' יתברך, המשגיח בכל עת על בריותיו. על ידי הברכות אנו חוזרים ונזכרים שה' אינו שוכן רק בגנזי מרומים, אלא כל דבר שישנו בעולם מתחייה ומתקיים על ידו. וכל אירוע שמתרחש בעולם, יש לו משמעות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ב – החובה והרשות בברכת שהחיינו

שני סוגים עיקריים של ברכת 'שהחיינו' תקנו חכמים. האחד על ימים טובים, כדוגמת פסח, שבועות, ושאר ימים טובים, וכן על מצוות שקבוע להן זמן, כמו שופר בראש השנה, לולב בסוכות, והדלקת נרות בחנוכה. וברכה זו היא חובה גמורה, שכיוון שהגיע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ג – שהחיינו והטוב והמטיב

שתי ברכות תקנו חכמים על דברים חדשים ומשמחים. האחת: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", והשנייה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הטוב והמטיב". ההבדל ביניהן הוא, שכאשר השמחה שייכת לאדם אחד, ברכתו 'שהחיינו'. אולם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ד – שהחיינו על בגדים ומתנות קטנות

ברכת 'שהחיינו' נתקנה על דברים חדשים שמשמחים את נפשו של האדם, כגון מי שקנה בגדים או כלים או רהיטים או תכשיטים, או שקיבלם במתנה. אבל על חיי השגרה, כמו על משכורת חודשית שאדם מקבל, למרות ששווייה גבוה בהרבה משוויו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ה – זכייה בכסף ומענקים

המקבל מתנה כספית, או זכה בהגרלה, או קיבל ירושה כספית – מברך 'שהחיינו', ואם הם שותפים – יברכו 'הטוב והמטיב' (ברכות נט, ב; שו"ע רכג, ב). אלא שצריך שסכום הכסף יהיה בעל חשיבות, שכן יש הבדל בין זכייה בכסף לקניית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ו – זמן הברכה

מועד ברכת 'שהחיינו' הוא בעת שהשמחה מתחדשת. לדוגמא, מי שנודע לו שהרוויח סכום גדול במיוחד, יברך בעת שישמע על כך. ואם אינו בטוח באמינותה של השמועה, יברך בעת שהכסף יעבור לרשותו (ראו להלן ח). וכן לגבי ירושה, זמן הברכה הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ז – בית חדש

בני זוג שקנו בית, אם הם שותפים בו, שניהם צריכים לברך 'הטוב והמטיב'. ואם הבית שייך לאחד מהם ורשום על שמו, רק הוא יברך עליו, אבל הואיל ויהנו ממנו יחד, יברך 'הטוב והמטיב'. יחיד שקנה לעצמו בית, יברך 'שהחיינו'. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ח – שמועות טובות ורעות וקבלת תארים

שמע בשורה טובה, שהיא טובה לו ולאחרים, מברך 'הטוב והמטיב', ואם היא טובה לו לבדו, יברך 'שהחיינו'. ואם שמע שמועות רעות – מברך 'דיין האמת' (ברכות נד, א, שו"ע רכב, א-ב). למשל, כאשר הוא ושותפו השקיעו בדבר מסוים ונודע להם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ט – ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת

נחלקו הפוסקים אם מברכים 'שהחיינו' על ספרי קודש חדשים. ואף שהקונה או מקבל ספרי חול בעלי תוכן חיובי ושמח בהם – מברך 'שהחיינו', על ספרים שנועדו לצורך מצוות תלמוד תורה, יש אומרים, שאין לברך 'שהחיינו', הואיל והמצוות לא ניתנו כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

י – ברכת שהחיינו על פגישה עם חבר

תקנו חכמים שהרואה חבר טוב וחביב לאחר שלושים יום שלא ראהו, והתחדשה שמחה בליבו, יברך: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". אבל אם ראה את החבר בתוך שלושים יום, לא יברך על ראייתו, כי אין בה חידוש. יסוד גדול למדנו מהלכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

יא – פרטי ההלכה

גם מי שקיבל מכתב מחבירו במהלך שלושים הימים, כשייפגשו – יברך, אבל אם שוחח עימו שיחה אישית בטלפון – לא יברך.[10] מי שפגש חבר טוב שלא ראה שלושים יום ובירך 'שהחיינו', ואח"כ פגש עוד חבר טוב שלא ראה שלושים יום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

יב – הברכה על חבר שלא ראה י"ב חודש

מי שלא ראה את חבירו היקר במשך שנים עשר חודשים וגם לא שמע משלומו, עד שיש חשש מסוים שאולי כבר אינו בין החיים, כשיראה אותו יברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם מחיה המתים" (ברכות נח, ב, שו"ע רכה, א). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

יג – ברכה על לידת בן ועל לידת בת

על לידת בן מברכים 'הטוב והמטיב', מפני ששמחה זו משותפת לאב ולאם (ברכות נט, ב; שו"ע רכג, א). וגם כאשר האב אינו נמצא ליד אשתו היולדת, בעת שישמע את הבשורה הטובה על לידת הבן, יברך 'הטוב והמטיב' (מ"ב רכג, א). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

יד – פירות חדשים

הרואה פרי שמתחדש בעונתו, מברך 'שהחיינו', כדי להודות לה' שמחדש את עולמו והצמיח לנו את הפרי הזה בעונתו. בעבר, כשרבים עסקו בחקלאות, נהגו לברך 'שהחיינו' בעת שראו את הפירות החדשים, כי אז שמחו בו. וגם כיום מי שירצה לברך בעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

טו – הפירות המתחדשים ושאינם מתחדשים

פירות שאינם מתחדשים בעונה מסוימת, אלא גדלים במשך כל השנה, או שניתן לשומרם טריים למשך כל השנה, אין מברכים עליהם 'שהחיינו'. ואפילו מי שלא אכלם זמן רב, לא יברך עליהם, שאין הברכה על השמחה האישית אלא על התחדשות הפרי בעונתו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

טז – שני זנים ממין אחד

נחלקו הפוסקים לגבי מיני פירות שיש להם כמה זנים. יש אומרים שברכה אחת עולה על כולם (שכנה"ג וברכ"י), ויש אומרים שהואיל ויש ביניהם שוני משמעותי, מברכים על כל אחד מן הזנים ברכה נפרדת (ספר חסידים, מהרי"ל ושו"ע רכה, ד). בפועל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

יז – פירות מעצים מורכבים

יש סוברים, שאין לברך 'שהחיינו' על פרי שגדל בעץ שהורכב משני מינים, הואיל ונעשתה בו עבירה (הלכות קטנות א, ס). ויש סוברים, שאף כי מעשה ההרכבה אסור, מכל מקום הפירות שגדלו ממנו מותרים בהנאה ובאכילה, וכשם שמברכים לפני אכילתם 'העץ', … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה