חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

יא – פרטי ההלכה

גם מי שדיבר עם חברו בטלפון או בשיחת וידאו במהלך שלושים הימים, אם ישמח כשיפגשו – יברך.[10]

מי שפגש חבר טוב שלא ראה שלושים יום ובירך 'שהחיינו', ואח"כ פגש עוד חבר טוב שלא ראה שלושים יום – יברך שוב, וכך על השלישי והרביעי. שכל עוד מדובר בחבריו הטובים והוא שמח בראייתם – יברך. אמנם אם ראה כמה מחבריו ביחד – ברכה אחת עולה על כולם (דעת תורה רכה, א).

נכון להנהיג, שכאשר מקיימים מפגש חברים או מפגש משפחתי, יכבדו אחד מהם שבוודאי שמח, שיברך בקול רם 'שהחיינו' על ראיית כל החברים או בני המשפחה שאיתם לא נפגש שלושים יום, ויכוון להוציא בברכתו את כולם, ואף הם יענו 'אמן' ויכוונו לצאת בברכתו. וכך ייצאו כולם ידי מצוות ההודאה והברכה על כל החברים הטובים שהם רואים באותו מפגש.


[10]. במ"ב רכה, ב, כתב שנחלקו האחרונים במי שקיבל מכתב בתוך שלושים יום, ומספק לא יברך. והעתיקו דבריו כמה מאחרוני זמננו. אולם רבים תמהו עליו, שלא מצאו דעה כזו, ופסקו שגם אם קיבל מכתב – יברך. וכ"כ הלק"ט א, רכ, סדבה"נ יב, יא. ואף אם דיברו בטלפון, כשיתראו יברכו, וכ"כ חזו"ע עמ' תקו, ברכ"ה ח"ד ב, 146; פס"ת רכה, 23. ואמנם היה מקום לומר שאם קיימו שיחת וידאו ארוכה לא יברכו, אולם למעשה, נראה שיש ערך מיוחד לפגישה ממשית, ולכן כל ששמח על הפגישה הממשית יברך.

תפריט