ארכיון הקטגוריה: יא – מלאכת חול המועד

י"א – מלאכת חול המועד

א – יסוד איסור המלאכה

ימי חול המועד הם ימים ממוצעים בין ימי חג לימי חול, מקצת המלאכות מותרות בהם ומקצת המלאכות אסורות בהם. התורה הדגישה, הן בחג המצות והן בחג הסוכות, שביום הראשון וביום האחרון "מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ" … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ב – כללי האסור והמותר

איסור המלאכה בחול המועד נועד כדי שנהיה פנויים לשמחת החג בלימוד תורה וסעודות, ולכן הכלל היסודי הוא שמלאכה שיש בה טורח אסורה. שתי משמעויות לטורח: א) שעשיית המלאכה אורכת זמן. ב) שהיא דורשת ריכוז, ולכן מלאכת אומן אסורה גם כשהיא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ג – הכנת המאכלים

כיוון שעל ידי הסעודות מקיימים את מצוות השמחה במועד, מותר לעשות בחול המועד כל מלאכה לצורך הכנת מאכלים לימי החג, ובכלל זה גם מלאכת אומן וגם מלאכה שטרחתה מרובה. ואף שגם ביום טוב מותר לעשות מלאכות לצורך הכנת המאכלים, הבדל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ד – מכשירי אוכל נפש

מותר לתקן בחול המועד מכשירי אוכל נפש, היינו כלים הנצרכים להכנת האוכל לצורך המועד, כמו כירי גז, תנור אפיה, מיקסר, סכינים ושיפודים. וגם כאשר הם נצרכים לתיקון מקצועי שאורך זמן רב, מותר להזמין לשם כך טכנאי יהודי ולשלם לו על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ה – צורכי הגוף

כשם שמותר לעשות כל מלאכה לצורך הכנת המאכלים, כך מותר לעשות כל מלאכה לצורכי הגוף, וכשיש צורך מותר לשלם לבעל מלאכה על ביצוע העבודה. למשל, אם נשבר חלון בימים קרים, מותר לתקנו על ידי אומן, כדי למנוע מהקור לחדור לבית. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ו – רפואה

כשם שמותר לעשות בחול המועד כל מלאכה לצורך הכנת מאכלים וצורכי הגוף, כך מותר לבצע בחול המועד כל טיפול רפואי שנועד להסרת צער, שאף זה מצורכי הגוף (שו"ע תקלב ב). גם לבריא מותר ליטול תרופות ולמרוח משחות לצורך שמירת בריאותו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ז – צורכי המועד בבגדים מותרים במלאכת הדיוט

כפי שלמדנו, לצורכי הגוף, כגון מאכל ורפואה, מותר לעשות אף מלאכת אומן, וכשיש צורך מותר לשלם על כך שכר. אולם לשאר צורכי המועד מותר לעשות מלאכת הדיוט ולא מלאכת אומן, ואסור לשלם עבור מלאכה זו. ואף לתת מלאכה זו לאומן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ח – צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט

מותר לשטוף את הרצפה בסמרטוט. אבל אסור לעשות לרצפה ניקוי מיוחד ולהבריקה בפוליש, מפני שזו מלאכת אומן. וכן אסור לבצע בבית ניקיון מיוחד שרגילים לעשות אחת לכמה שבועות, כמו ניקוי חלונות, מפני שהמבצע במועד פעולת תחזוקה שרגילים לעשות כל כמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ט – גילוח ותספורת

כיוון שמצווה להסתפר ולהתגלח לקראת החג, אסרו חכמים להסתפר ולהתגלח בחול המועד. כלומר, למרות שהכלל הוא שמותר לעשות בחול המועד מלאכה שנועדה לטיפול בגוף, ולכן מותר להסיר מן הגוף כל שיער שגורם צער, אסרו חכמים לספר את שיער הראש והזקן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

י – גזירת ציפורניים

מי שציפורניו מגודלות, נכון שיגזור אותן לכבוד החג. אמנם בדיעבד, לדעת רוב הפוסקים, גם מי שלא גזר את ציפורניו לפני החג, רשאי לגזור אותן בחול המועד, כשם שמותר לעסוק בכל דבר שיש לגוף תועלת ממנו (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, סמ"ג, שו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | תגובה אחת

י"א – איסור כיבוס

מצווה לכבס את הבגדים לקראת החג, וכדי שלא יתרשלו בזה, אסרו חכמים לכבס את הבגדים בחול המועד. כלומר, למרות שעל פי כללי ההלכה היה צריך להתיר כיבוס בגדים בחול המועד לצורך לבישתם במועד, שכן זוהי מלאכת הדיוט לצורך המועד, אסרו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

י"ב – בגדים שמותר לכבס

בגדים שרגילים להתלכלך תדיר, כמו בגדים של תינוקות וילדים קטנים, מותר לכבס בחול המועד לצורך לבישתם במועד. מפני שאסרו חכמים לכבס בגדים במועד כדי שיכבסו אותם לקראת החג, ולא ידחו את כיבוסם למועד, אבל לא גזרו על בגדים שגם אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

י"ג – כתיבה

ככל המלאכות גם כתיבה אסורה בחול המועד, לפיכך אסור לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ואפילו אות אחת אסור לכתוב. וכן אסור לכתוב מסמכים משפטיים וחשבונות עסקיים, וכן אסור לכתוב עבודות ומבחנים (שו"ע תקמה, א; ו). ואפילו לצורך המועד אסור לכתוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

י"ד – משחקים ומלאכת יצירה

למרות שכתיבה וציור, גזירה, הדבקה ותפירה, הן מכלל המלאכות האסורות בחול המועד, מותר לילדים קטנים לכתוב, לצייר, לגזור, להדביק ולתפור דרך משחק. שהואיל והם אינם יכולים לעסוק בתורה כגדולים, ודרכם לשחק בכל יום, ומזה יש להם הנאה, הרי שהמשחק נחשב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ט"ו – נסיעות, טיולים ובילויים

מותר לנסוע בחול המועד לצורך טיול, שכל דבר שיהודים רגילים ליהנות בו ואינו מטריח, נחשב מצורכי המועד, ומותר לעשות למענו מלאכת הדיוט כנהיגה במכונית. אבל אסור לנסוע שלא לצורך המועד, כגון לצורך לימוד נהיגה, או כדי לראות דבר לצורך עבודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ט"ז – מסחר וקניות

מסחר אסור בחול המועד, ובכלל זה אסור לקנות ולמכור, להשכיר ולשכור, מפני שהמועד ניתן לישראל כדי שיאכלו וישתו וילמדו תורה, ואילו העיסוק במסחר מטריח ומטריד, וגם עלול לצער במקרה של עסקה לא מוצלחת. ואמנם עסקה אחת קטנה אינה מטריחה ומטרידה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

י"ז – איסורי טרחה בהעברת חפצים

כל דבר שיש בו טרחה יתירה ואינו לצורך המועד, למרות שאין בעשייתו מלאכה, אסרו חכמים לעשותו בחול המועד בפרהסיא, כדי שישמחו במועד ולא יזלזלו בו. לפיכך, אסרו חכמים (מו"ק יג, א) להעביר רהיטים וחפצים מבית לבית. וכאשר שני הבתים סמוכים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

י"ח – ישראל וגוי בחול המועד

כשם שאסרו חכמים בשבת לומר לגוי לעשות מלאכה, כך אסרו בחול המועד לומר לגוי לעשות מלאכה שאסור ליהודי לעשותה (שו"ע תקמג, א; מ"ב א). ואפילו אם הוא משער שאם לא ישכור את הגוי לעשות את המלאכה במועד, יצטרך לשלם לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה