חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ד – מכשירי אוכל נפש

מותר לתקן בחול המועד מכשירי אוכל נפש, היינו כלים הנצרכים להכנת האוכל לצורך המועד, כמו כירי גז, תנור אפיה, מיקסר, סכינים ושיפודים. וגם כאשר הם נצרכים לתיקון מקצועי שאורך זמן רב, מותר להזמין לשם כך טכנאי יהודי ולשלם לו על עבודתו. שכשם שמותר לעשות כל מלאכה לצורך הכנת מאכלים לחג, כך מותר לעשות כל מלאכה לצורך תיקון המכשירים שעל ידם מכינים את המאכלים לחג. וגם כאשר אפשר לבקש מן השכנים לבשל על הכיריים שלהם, מותר להזמין טכנאי שיתקן את כירי הגז (שו"ע תקמ, ז; מ"ב כח).

אמנם בדבר אחד יש הבדל, שלגבי האוכל, גם כאשר היה אפשר להכינו לפני החג ודחו את הכנתו לחול המועד, מותר לעשותו בחול המועד במלאכת אומן. אולם מכשיר שיכלו לתקן בערב חג ודחו את תיקונו לחול המועד, אסור לתקן בחול המועד. ואם לא דחה בכוונה את תיקון המכשיר לחול המועד, אלא שמחמת עצלותו לא הספיק לתקן אותו לפני החג, מותר לתקנו על ידי אומן בחול המועד (רמ"א תקמ, ח, מ"ב כז; שעה"צ כג).

וכל זה לגבי מכשירים, אבל 'מכשירי מכשירים', גם כשלא היתה אפשרות לתקנם לפני החג, אסור לתקנם בחול המועד במלאכת אומן. אבל במלאכת הדיוט ובחינם – מותר. למשל, אסור לתקן באופן מקצועי מצודות דגים, מפני שהמצודה אינה מכינה את הדגים לאכילה כמו תנור וכיריים, אלא רק מסייעת לצידתם (שו"ע תקמא, א). וכן כאשר צריך סולם כדי להוריד בעזרתו מאכלים ממחסן גבוה, אסור לתקנו במלאכת אומן אלא רק בתיקון של הדיוט, מפני שהסולם אינו מסייע להכנת האוכל עצמו, אלא רק מסייע להבאתו. וכן אסור לתקן במלאכת אומן שולחן שאוכלים עליו, מדיח כלים ושיש שמכינים עליו מאכלים, הואיל והם 'מכשירי מכשירים'.

כאשר ברז המים שבמטבח התקלקל, אם יש קושי להשתמש לצורכי המאכלים בברז אחר שבבית, מותר לתקנו במלאכת אומן, הואיל והוא מכשירי אוכל נפש, שעל ידו מגיעים המים לשתייה ולתבשילים. וכן כאשר מערכת החשמל התקלקלה, מותר לתקנה במלאכת אומן, מפני שהיא נצרכת לתאורה במקום האוכל ולהפעלת תנור אפיה ומיחם חשמלי.

תפריט