הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק ט – כללי ברכה ראשונה

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – הברכה על ההנאה

א,א – דין השותה מים שלא לצמאו לרב עמרם גאון (הובא בתוס' ברכות מה, א), אף שהשותה מים שלא לצמאו אינו מברך בתחילה, מ"מ אחר

להמשך »

ב – דרך הנאה

ב,א – סיכום כללי על הנאת מעיו או גרונו כתב בשערים המצוינים בהלכה נ, ח, שיש סוברים שהעיקר הוא הנאת מעיו, וכ"כ היעב"ץ בסידור, ופסק

להמשך »

ד – אופן אמירת הברכה

ד,א – אחיזת המאכל בכפפות, כף, סכין ומזלג כתב במ"ב קסז, כג, שנכון לאחוז את המאכל בידו ולא בכפפות, כדי לכבד את המאכל. וכ"כ כמה

להמשך »

ה – עד כמה ברכה פוטרת

ה,א – הפחות חשוב אינו פוטר את היותר חשוב בלא כוונה מפורשת בהערה 5 הבאתי את דברי הרשב"א ושאר הפוסקים, שבלא כוונה לפטור, מין פחות

להמשך »

ו – היסח הדעת

ו,א – בירך ברכה אחרונה בלא משים מי שהסיח דעתו לגמרי מלאכול או לשתות עוד, אף שהיה בטעות כגון שחשב שנגמר האוכל ונתברר לו שלא נגמר,

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק