הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

י – סדר הקדימה בברכת הפירות ושבח ארץ ישראל

י,א – מעמד חיטה ושעורה שברכתם 'האדמה'

הכוסס חיטה ושעורה שברכתם 'האדמה', כיוון שאינם נאכלים כפי מעלתם באפיה או בישול, אין להם קדימה על פירות העץ (שו"ע ריא, ה). ויש לברך תחילה על החביב יותר (מ"ב כז). ואפילו בין פרי אדמה אחר לאותם גרעינים, יש להקדים את החביב.

אבל שלווה העשויה מגרעיני חיטה תפוחים, שברכתה 'האדמה', כיוון שנאכלת כדרך אכילה טובה, קודמת לשאר פירות אדמה (שערי הברכה יב, הערה יד).

י,ב – מעמד בירה העשויה מחיטה או שעורה

בירה, אף שנעשית מחיטה או שעורה, אין לה דין קדימה, הואיל וברכתה 'שהכל' (מ"א קפב, ב). אמנם בתוך משקים שברכתם 'שהכל', יש הידור לברך על הבירה, שיש בה זכר לשבעת המינים (ע' פס"ת ריא, 53).

תפריט