ארכיון הקטגוריה: פרק יא – עיקר וטפל

א – עיקר וטפל

א,א – הערה 1 – אף כשנצרך לברך בתחילה על הטפל לא יברך עליו בסוף דיני עיקר וטפל נתבארו בשו"ע סימן ריב; רד, יב; רח, ב-ג. כתבתי בהערה: אם בירך על הפתיתים ורק אח"כ הביא תוספות שלא חשב להביאם וגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה

ב – כשיש ספק עם מאכל טפל לחבירו

ב,א – הערה 2 והלכה ג – האם אפשר לברך על הטפל לפני שיברך על העיקר כשאין ספק שהעיקר פוטר את הטפילה, כמו למשל באורז עם צימוקים ושקדים, אף שהצימוקים והשקדים ניכרים – הם ממש טפלים, ולכן אין לברך עליהם. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה

ג – תערובת של שני מינים

ג,א – הערה 3 – מה הדין כשיש ספק בין אדמה לעץ, ובין אדמה למזונות כשיש ספק בין אדמה לעץ, כתבתי שיברך 'האדמה'. ואמנם משעה"צ רח, טז, משמע שיברך 'שהכל', אולם בפשטות נראה שהואיל וברור שהוא יוצא ב'האדמה', והיא ברכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה

ד – תערובת שיש בה מין דגן

ד,א – תערובת דגן – קציצת דג או בשר על קציצת דג שיש בה קמח מברכים 'שהכל'. כ"כ ב'כיצד מברכים' ע' לז, ושעה"ב פכ"ג רשימת המאכלים 660, ופס"ת רח, ה, ובוזאת הברכה ע' 249. אמנם בברכ"ה ח"ג י, נח, ואול"צ ח"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה

ה – מאכלים נוספים (שניצל, קובה, שטרודל, פלפל ממולא, מוסקה)

ה,א – שניצל אמנם י"א שברכתו 'מזונות', שכן מטרת הציפוי להטעים את הבשר, וכ"כ אול"צ ח"ב יד, יט, ברכ"ה ח"ג י, נט-ס, פתה"ל ז, כח. וי"א שרק אם הציפוי עבה ברכתו 'מזונות', וכ"כ בוזאת הברכה בירור יט. וי"א שאם הציפוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה

ו-ז – מצייה ומה שעליה, עוגות שונות, גלידה בגביע וקרמבו

ו-ז,א – מצייה וממרחים ועוגה שתחתיתה מזונות ועליה פירות עיין בפס"ת ריב, יד, ובשעה"ב כג רשימת המאכלים. ועיין ביבי"א ח"ז, לו, ד, שאינו מקבל את החילוק של המ"ב קסח, מה, אלא סובר שגם אם לא אפה את בסיס הבצק עם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה

ח – ממתקים

ח,א – שוקולד שיש בו וופל, מצטרף לשיעור ויברך 'בורא נפשות' אם אכל מחטיף שוקולד שיש בו וופל שיעור כ'זית', ויש ספק אולי בלא הוופל אין בשוקולד כ'זית', כבר כתבתי שיברך 'בורא נפשות' (לעיל הערה 5, וכן בפרק י הערה 14, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה

ט – מרק שיש בו כמה מינים

ט,א – מרק עם כופתאות לא כתבתי את התנאי שהוא מעלה ברוב הפעמים מרק עם כופתאות, כי יתכן שבעוד הוא לועס את הכופתאות הוא מעלה בכף מרק בלבד כדי להטעים בו את מה שבפיו, וגם אז עדיין הכופתאות עיקר. לעומת שקדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - עיקר וטפל | כתיבת תגובה