ארכיון הקטגוריה: פרק יז – ברכות ההודאה והשמחה

ב – החובה והרשות בברכת שהחיינו

ב,א – תוקף ברכת שהחיינו במשנה ברכות נד, א: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". ובגמרא עירובין (מ, ב) מבואר שברכת שהחיינו היא רשות.[1] ונחלקו הראשונים בהגדרת 'רשות'. יש שפירשו שיש לאדם רשות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ג – שהחיינו והטוב והמטיב

ג,א – ביאור החילוק בין ברכת 'שהחיינו' ל'הטוב והמטיב' עיין לעיל טו, ט, בהרחבות לגבי הברכה על ירידת גשמים שהשקו שדות רבים, שלדעת הרי"ף, הרמב"ם ושו"ע, רק אם הוא שותף עם חבירו בשדה, מברך 'הטוב והמטיב', ואם הוא לבדו 'שהחיינו'. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ד – שהחיינו על בגדים ומתנות קטנות

ד,א – ברכה על דברים שאינם יקרים כל כך ברכות נד, א: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, אומר: ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה". ובגמרא ס, א, מובאת מחלוקת על איזה בגד מברכים, ודעת ר' יוחנן בלישנא בתרא, שאפילו אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ה – זכייה בכסף ומענקים

ה,א – שהמוכר אינו מברך על מכירות שוטפות כעין מקור לכך בתשובות הרשב"א (א, שלח): "שאלה: מדוע אין כהן מברך על ההנאה שהגיעה לידו בפדיון הבן? תשובה: משום שהרי זה כשאר מתנות כהונה דאע"ג דמטו בהו הנאה לכהן לא מברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ו – זמן הברכה

ו,א – זמן הברכה במשנה ברכות נד, א: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים מברך שהחיינו". ועל פי זה כתבו כל הראשונים ורוב האחרונים, שמברכים 'שהחיינו' בשעת הקניה אע"פ שעדיין לא נשתמש בהם. "שאין ברכות אלו אלא על שמחת הלב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ז – בית חדש

ז,א – בית חדש יש שנהגו בעת שנכנסים לבית חדש לקנות בגד או פרי חדש ולברך עליו 'שהחיינו' ולכוון גם על הבית (בן-איש-חי ש"א ראה ו). ועיקר טעמם, שעל פי רב שרירא גאון, ברכה זו אינה חובה אלא רשות, ובפועל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ח – שמועות טובות ורעות וקבלת תארים

ח,א – שמועות טובות המפוטר מעבודתו, למרות שאולי בזכות זה יקבל עבודה טובה יותר ואף יקבל בינתיים פיצויים, אם עתה הוא עצוב מאוד, כי הוא דואג על עתידו, שכן יש ספק אם ימצא מקום עבודה חדש, יברך 'דיין האמת'. וכפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

ט – ספרי קודש ספר תורה ובית כנסת

ט,א – ספרי קודש כתב מ"א רכג, ה: "ונראה לי דווקא כלי תשמיש אבל על ספרים חדשים אינו מברך דמצוות לאו ליהנות ניתנו, ואין מברכים רק על מצוות הבאים מזמן לזמן כמו שכתוב בסי' כב ע"ש, אבל רמ"מ כתב לברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

י – ברכת שהחיינו על פגישת חבר

י,א – האם נוהגים לברך על ראיית חבר כתב חסד לאלפים רכה, טו: "הרואה חברו וכו', כגון מי שהיה בדרך ובא לביתו. אבל על אחר יותר טוב שלא ינהגו לברך בשם ומלכות, כי גברה החנופה, ויש שמראה כאוהב לפנים ובקירבו ישים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה

יא – פרטי ההלכה

יא,א – ידע משלומו ע"י אמצעי תקשורת כתב במ"ב רכה, ב, לגבי ברכת שהחיינו: "ואם קיבל ממנו כתב או שאנשים הודיעו משלומו יש דעות באחרונים, וספק ברכות להקל". ונמשכו אחר דבריו בשבט הלוי ה, כד; אז נדברו יד, לה. אך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יז - ברכות ההודאה והשמחה | כתיבת תגובה