הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ח – שמועות טובות ורעות וקבלת תארים

ח,א – שמועות טובות

המפוטר מעבודתו, למרות שאולי בזכות זה יקבל עבודה טובה יותר ואף יקבל בינתיים פיצויים, אם עתה הוא עצוב מאוד, כי הוא דואג על עתידו, שכן יש ספק אם ימצא מקום עבודה חדש, יברך 'דיין האמת'. וכפי שמבואר בברכות ס, א, ושו"ע רכב, ד, שמברכים על הטובה שעלולה להביא רעה, או על רעה אף שתבוא לו ממנו אח"כ טובה.

ח,ב – קבלת פיצויים

נראה שמי שניזוק ותבע פיצויים, והצליח לזכות בפיצויים בסכום שגורם לו שמחה משמעותית, כשישמע על זכייתו, או כאשר הכסף יכנס לחשבונו – יברך 'שהחיינו'. ואם הוא נשוי והכסף נכנס לחשבונם המשותף, יברכו 'הטוב והמטיב'.

ומי שהתפטר ממקום עבודתו והעניקו לו פיצויים, אם אין הדבר מובן מאליו, ויש בכך עבורו בשורה טובה, יברך על קבלת הפיצויים.

ח,ג – קבלת תואר כבוד

המקבל תואר כבוד לכאורה צריך לברך על כך כדין שמועה טובה. וכ"כ במור וקציעה רכג, שאדם הגון שזכה לעלות לגדולה, ונתמנה פרנס על הציבור ברצון שמיים, שדעת המקום והבריות נוחה הימנו, יש לו לברך 'שהחיינו'. אבל אם אינו לשם שמיים, ולשם גאווה – יענש על כך, ובוודאי שאין לו לברך 'שהחיינו'. ובמחזיק ברכה ח, כתב שיברך בלא שם ומלכות. ואולי חשש למה שכתב המור וקציעה עצמו, שמי יודע אם הוא נקי בזה, ואולי במקום להתעלות ייענש יותר.

וכן לגבי קבלת תואר ד"ר כבוד וכיוצא בזה, יש לחוש שמא צד הגאווה גובר, ואין ראוי לברך על כך. ועוד שהמור וקציעה דיבר על מינוי לרבנות או פרנסות, שזו התעלות גדולה שיש מקום לברך עליה, ואולי קבלת תואר ד"ר כבוד ויקיר העיר, אינו חשוב כל כך.

אבל נראה שאם יחד עם התפקיד מגיעה גם הטבה כספית, הרי שכבר יש הנאה מוחשית, ואין יותר להסתפק בחששות הללו, שאף אם הכבוד מגונה, והוא נכשל בזה, מ"מ על ההטבה הכספית כבר ראוי לברך. ואם עדיין הוא מתיירא שמא נכשל בגאווה, או שחתר לתפקיד באופן שאינו ראוי, יקנה בגד חדש ויברך בלא ספק.

תפריט