הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק י – עבודת יום הכיפורים

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ג – הכהן הגדול

הכהן הגדול ובגדיו ג, א – כפרת בגדי הכהן הגדול ערכין טז, א: "אמר ר' ענני בר ששון: למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות?

להמשך »

ז – הקטורת

עבודת הקטורת ומשמעותה ז, א – החלבנה מבטאת את האחדות גם עם פושעי ישראל אחד מסממני הקטורת הוא החלבנה, שמות ל, לד: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל

להמשך »

ט – שני השעירים והפר

כפרת הקרבנות ט, א – עוון טומאת מקדש וקדשיו למדנו ביומא סא, א שהפר של הכהן הגדול, השעיר הפנימי (השעיר שעלה בגורל לה'), והשעיר החיצוני

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק