ארכיון הקטגוריה: פרק י – עבודת יום הכיפורים

א – קודש הקודשים ויום הכיפורים

קודש הקדשים א, א – קודש הקדשים המקום שמחבר בין הקודש והחול כתב מרן הרב קוק (אורות הקודש ב, עמ' שיא; שמונה קבצים ח, עג): "יש עולם של חול, ועולם של קודש, עולמים של חול, ועולמים של קודש, העולמים סותרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ב – ייחוד עליון וייחוד תחתון, הנהגות הייחוד והמשפט

ב, א – הנהגת המשפט והנהגת הייחוד לכל אורך ספר דעת תבונות מסביר הרמח"ל את הנהגת ה' בעולם בשני אופנים – הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. באותיות לד-סה מסביר הרמח"ל את הנהגת הייחוד, ובאותיות קלד-קנז את דרכי הנהגת המשפט. וז"ל הרמח"ל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ג – הכהן הגדול

הכהן הגדול ובגדיו ג, א – כפרת בגדי הכהן הגדול ערכין טז, א: "אמר ר' ענני בר ששון: למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין; כתונת מכפרת על שפיכות דמים, דכתיב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ד – הכהן הגדול ביום הכיפורים

ד, א – כל עבודות יום הכיפורים נעשות על ידי הכהן הגדול מושב זקנים (בעלי התוס' על התורה, ויקרא טז, יח): "ולמה כל עבודות של יום הכיפורים אינו כשרין אלא בכהן גדול? כי יום הכיפורים דומה לעולם הבא, מה מיכאל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ה – בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים

ה, א – איסור כניסה לקודש הקדשים בבגדי זהב ראש השנה כו, א: "דאמר רב חסדא: מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה – לפי שאין קטיגור נעשה סניגור". ובויקרא רבה (כא, י) מובאים טעמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ו – טבילות וקידוש ידיים ורגליים

טבילות וקידושים ו, א – טבילות וקידושים נוספים ביום הכפורים משנה יומא ל, א: "חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום". בספר החינוך (מצווה קו) ביאר שטעם מצוות קידוש ידיים ורגליים לפני העבודה הוא כדי לכבד את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ז – הקטורת

עבודת הקטורת ומשמעותה ז, א – החלבנה מבטאת את האחדות גם עם פושעי ישראל אחד מסממני הקטורת הוא החלבנה, שמות ל, לד: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה בַּד בְּבַד יִהְיֶֽה". כריתות ו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ח – סדר הקטורת ביום הכיפורים

ח, א – חפינה – מהעבודות הקשות שבמקדש יומא מז, א-ב: "תנו רבנן: מְלֹא קֻמְצוֹ (ויקרא ב, ב), יכול מבורץ (מבצבצין מכל צד ויוצא, רש"י)? – תלמוד לומר: בְּקֻמְצוֹ (שם ו, ח). אי בקמצו – יכול אפילו בראשי אצבעותיו? תלמוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ט – שני השעירים והפר

כפרת הקרבנות ט, א – עוון טומאת מקדש וקדשיו למדנו ביומא סא, א שהפר של הכהן הגדול, השעיר הפנימי (השעיר שעלה בגורל לה'), והשעיר החיצוני (שיער המוסף שנזרק דמו במזבח החיצון), מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו. אלא שפרו של כהן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה

יא – סדר הכפרה על הקודש (הזאת דם הפר והשעיר)

יא, א – משמעות ההזאה בקודש הקדשים, בהיכל ועל מזבח הקטורת כתב אברבנאל (ויקרא טז): "כי בעבור שהיה הפר חטאת כהן גדול, והשעיר חטאת הקהל, והיה קדש הקדשים מקום השכינה והתורה ומקור הנבואה – לכן היו דמיהם נזרקים בהזאה שמה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - עבודת יום הכיפורים | כתיבת תגובה