הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ה – בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים

ה, א – איסור כניסה לקודש הקדשים בבגדי זהב

ראש השנה כו, א: "דאמר רב חסדא: מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה – לפי שאין קטיגור נעשה סניגור".

ובויקרא רבה (כא, י) מובאים טעמים נוספים: "ר' סימון בשם ר' יהושע אמר: מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב? אלא אין קטיגור נעשה סניגור, כדי שלא ליתן פתחון פה לשטן לקטרג ולומר: אתמול עשו להם אלהי זהב, והיום הם מבקשים לשמש בבגדי זהב! ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אומר: בשביל לחוס על ממונן של ישראל. רבי לוי אמר: מפני גאוה, על שום (משלי כה, ו): אַל תִּתְהַדַּר לִפְנֵי מֶלֶךְ".

ה, ב – טעמים ורמזים למה נכנס הכהן הגדול בבגדי לבן

האברבנאל (ויקרא טז) כתב כמה טעמים למה הכהן הגדול צריך להיכנס לפני ולפנים בבגדי לבן:

א' "לפי שהיה אז כהן גדול נכנס לפני אדון האדונים, והיה ראוי שיכנס בהכנעה ושפלות בבגדי לבן כאחד הכהנים ההדיוטות, ולא ילבש זהב ואבנים טובות ומרגליות, כי אין ראוי שיתגאה העבד לפני אדוניו".

ב' "שהכהן הגדול בהיכנסו לפני לפנים היה ראוי שיכנס זך ונקי מעונותיו, כי כבר קודם ההכנסה שמה התודה על פרו ונתכפר לו, ולזה צוה ית' שיכנס לבוש בגדים לבנים המורים על הטהרה והנקיות, וכמו שאמר (קהלת ט, ח): בְּכָל עֵת יִהְיוּ בְגָדֶיךָ לְבָנִים".

ג' "הכהן הגדול בהיכנסו במקום המקודש ההוא היה מתדבק בבוראו ומתדמה כל מה שאפשר לאלוהיו ולמלאכיו, בהיותו ביום ההוא כאחד מצבא המרום. והנה הנביאים אמרו על הא-ל יתברך (דניאל ז, ט): לְבוּשֵׁהּ כִּתְלַג חִוָּר וּשְׂעַר רֵאשֵׁהּ כַּעֲמַר נְקֵא. ויחזקאל גם כן ראה את האיש לבוש הבדים, וכן ראה דניאל את המלאך לבוש הבדים. ולהורות קדושת הכהן הגדול ביום ההוא בהיכנסו בקודש הקדשים, היה הוא גם כן לבוש הבדים".

ד' "שהכהן הגדול בהיכנסו לפני לפנים היה כאיש הנעתק מהעולם הזה לעולם הבא, מבלי מאכל ומשתה, מתודה ומתחרט ומתכפר מעונותיו. ולכן היה לובש בגדי לבן כמו האיש המת ונפטר לבית עולמו שכתונת בד קדש ילבש, יען מכל נכסיו ועשרו אשר קנה לא ידבק בידו בצאתו מעולמו כי אם בגדי השש אשר ילבש. ומן הטעם הזה היו בגדי לבן ששרת בהם כהן גדול ביום הכיפורים אסורים בהנאה כבגדי המת שהלבישוהו במותו".

תפריט