ארכיון הקטגוריה: פרק ה – פרו ורבו

א – ערך המצווה

מעלתה וערכה של מצוות פריה ורביה א, א – ערכה של מצוות פריה ורביה כתב ספר החינוך (מצווה א): "משרשי מצוה זו, כדי שיהיה העולם מיושב, שהשם ברוך הוא חפץ בישובו, כדכתיב (ישעיהו מה, יח): לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ב – חזקיהו ובן עזאי

חזקיהו ובן עזאי ב, א – גודל חובת פריה ורביה מחזקיהו המלך ברכות י, א: "בַּיָּמִים הָהֵם חָלָה חִזְקִיָּהוּ לָמוּת וַיָּבֹא אֵלָיו יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ הַנָּבִיא וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר ה' צַו לְבֵיתֶךָ כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה וגו' (ישעיהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ג – המצווה הכללית והחובה הפרטית

המצווה הכללית והחובה הפרטית ג, א – מקור מצוות פריה ורביה בכמה מקומות בתורה מצינו שנאמר לפרות ולרבות. אצל אדם הראשון, בראשית א, כח: "וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלוֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלוֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ד – גדרי קיום חובת המצווה בבן ובת

גדרי קיום חובת המצווה ד, א – החובה מהתורה – בן ובת משנה יבמות סא, ב: "לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים: שני זכרים, ובית הלל אומרים: זכר ונקבה, שנאמר (בראשית ה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ה – המצווה להרבות ילדים

המצווה להרבות ילדים – וְלָעֶרֶב אַל תַּנַּח יָדֶךָ ה, א – מקור מצוות 'לערב' משנה יבמות סא, ב: "לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים: שני זכרים, ובית הלל אומרים: זכר ונקבה, שנאמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ו – שתי מדרגות במצוות חכמים

ו, א – שיעור מצוות 'לערב' כתב הרמב"ם (אישות טו, טז): "אף על פי שקיים אדם מצוות פריה ורביה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כח", ומשמע שאין גדר למצוות 'לערב', אלא כל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ז – גיל חיוב המצווה לגברים

גיל הנישואין ז, א – בן שמונה עשרה לחופה משנה אבות ה, כא: "הוא היה אומר… בן שמונה עשרה לחופה". כתב על כך הרב נפתלי הרץ וייזל (יין לבנון אבות שם): "בן שמונה עשרה לחופה – דאז גופו חזק, ועומד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ח – כפייה על המצווה

כפייה על המצווה (הרב בראל שבח) ח, א – יסוד החיוב לכפות כתובות עז, א: "אמר רב יהודה אמר רב אסי: אין מְעשין (אין כופין להוציא, רש"י) אלא לפסולות; כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר: כגון אלמנה לכהן גדול, וגרושה וחלוצה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

ט – גיל המצווה למעשה

גיל הנישואין בימינו ט, א – עד כמה ניתן לדחות את הנישואין לצורך לימוד תורה לעיל ז, ז, למדנו שמותר לדחות את הנישואין בשביל לימוד תורה, אלא שלא מבואר עד מתי מותר לדחות את הנישואין, וכך כתב הרא"ש (קידושין א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה

יג – ההיתר למנוע היריון למשך שנה

מניעת הריון לפני קיום מצוות פריה ורביה כפי שהרב כתב בספר (הערה 12), בדיני מניעת הריון מצינו תשובות רבות לאנשים שונים במצבים שונים, ובכל זאת מכלל התשובות עולות שלוש שיטות עיקריות, ולהלן נביא את עיקרי תשובותיהן. חשוב לציין שהרבה תשובות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - פרו ורבו | כתיבת תגובה