ארכיון הקטגוריה: ח – ברית מילה

א – המצווה הראשונה

המצווה הפרטית הראשונה שנצטווה היהודי הראשון, היתה מצוות ברית מילה. אמנם לפני הכל היתה המצווה לעלות לארץ, שנאמר (בראשית יב, א): "(א) וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ". אולם מצוות ישוב הארץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ב – המצווה החשובה ביותר

סימן שלם ישנו ב'שולחן-ערוך', שנועד לבאר ולהדגיש שמצוות ברית מילה היא המצווה החשובה שבכל המצוות המעשיות. בדרך כלל סימן ב'שולחן-ערוך' כולל סעיפים רבים, אבל בסימן ר"ס בחלק 'יורה-דעה' ישנו סעיף אחד בלבד, שכולו מוקדש להדגשת מעלתה של המילה. וכך לשונו: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ג – הסרת הערלה

לכאורה יש לשאול, מדוע עלינו להתערב ולפעול כנגד הטבע, אם בדרך הטבע ישנה ערלה, מדוע שלא תישאר? ואם הערלה מיותרת ומאוסה, והקב"ה לא מעוניין בקיומה, מדוע הוא ברא אותה? שאלה זו כבר נזכרה במדרש תנחומא (תזריע ה), וכך מובא שם: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ד – ביום השמיני ואפילו בשבת

מצוות הברית ביום השמיני, לא לפני כן ולא אחרי כן, שנאמר (ויקרא יב, ג): "וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ". וכל כך חשוב לקיים את הברית ביום השמיני, שגם כאשר היום השמיני חל בשבת, השבת נדחית ומבצעים את הברית ביום השבת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ה – קביעת שעת הברית

אחת ההחלטות המרכזיות בעניין ברית המילה היא קביעת השעה. השאלה, האם עדיף להזדרז לקיים את הברית בבוקר היום השמיני, ולהיות זריז המקדים למצווה, או שעדיף לקבוע את הברית אחר הצהרים, בשעה שבדרך כלל יותר אורחים יכולים לבוא, ועל ידי זה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ו – המצווה מוטלת על האב

מצוות המילה מוטלת על האב, ולכן עדיף שהאב בעצמו ימול את בנו. ולדעת הרמב"ם (מילה ג, א), גם הברכה משתנה בשעה שהאב מוהל. מוהל רגיל מברך: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על המילה". וכאשר האב מוהל, מברך: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ז – בחירת המוהל

שני שיקולים עיקריים ישנם בבחירת המוהל, האחד – שיהיה מקצועי, וידע כיצד לבצע את המילה בצורה אחראית, ללא שום סיכונים. השני – שיהיה אדם טוב וצדיק, שהרי המילה היא המצווה הראשונה שהרך הנימול מקיים, וראוי שמצווה חשובה זו תיעשה על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ח – התשלום למוהל

אחת השאלות העדינות היא, כמה כסף צריך לשלם למוהל? מבחינה עקרונית אין למוהל לבקש תשלום על המילה, מפני שהמילה היא מצווה, ואין לבקש כסף עבור עשיית מצווה. יתר על כן, כתב הרמ"א (יו"ד רסא, א), שאם המוהל דורש שכר עבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

ט – מנהגי הברית

יש להשתדל שישתתפו במעמד ברית המילה לפחות מניין, דהיינו: עשרה גברים מעל גיל בר מצווה, כדי להעיד עדות גדולה על האב, שהכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, וכדי להודות לה' בפני עשרה על הולדת הבן (שו"ע יו"ד רסה, ו). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

י – סעודת הברית

מיד לאחר הברית מקיימים סעודה, וההבדל בין סעודה זו לסעודה רגילה, שסעודה זו היא סעודת מצווה, ולכן מצווה להשתתף בה. וכתב הרמ"א (יו"ד רסה, יב) שכל מי שמוזמן לסעודת הברית ואינו בא, הרי הוא כמנודה לשמים. לכן רבים נוהגים שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

יא – כיבודים

ההורים צריכים לדעת מהם הכיבודים שבברית ואת סדר חשיבותם, כדי שיתכננו מראש את מי לכבד בכל תפקיד ותפקיד. אם לא כן האב עלול להגיע לברית בלא שיידע את מי הוא מתכוון לכבד להיות סנדק, ואת מי יכבד בכיסא של אליהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

יב – בני אברהם

מצוות ברית המילה היא מצווה ייחודית לישראל, שנאמר לאברהם אבינו (בראשית יז, ט): "וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם". ואף בני ישמעאל בן אברהם, ובני עשיו בן יצחק, אינם חייבים במצווה, מפני שנאמר (בראשית כא, יב): "כִּי בְיִצְחָק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה

יג – מילה לגויים

אמרו חכמים (ע"ז כו, ב), שמותר ליהודי למול את הגוי לשם גירות, ואסור למול את הגוי לשם רפואה. ונחלקו הפוסקים האם מותר לישראל למול גוי לשם מצווה, למרות שאין כוונתו להתגייר. יש אומרים שגם כאשר הגוי רוצה למול את עצמו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ח - ברית מילה | כתיבת תגובה