חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ה – קביעת שעת הברית

אחת ההחלטות המרכזיות בעניין ברית המילה היא קביעת השעה. השאלה, האם עדיף להזדרז לקיים את הברית בבוקר היום השמיני, ולהיות זריז המקדים למצווה, או שעדיף לקבוע את הברית אחר הצהרים, בשעה שבדרך כלל יותר אורחים יכולים לבוא, ועל ידי זה תגדל השמחה. שאלה עקרונית זו שייכת למצוות רבות, מה עדיף, זריזות במצוות או הידור במצוות. לכתחילה כמובן שעדיף להיות גם זריז וגם מהדר, אך כשהזריזות היא על חשבון ההידור, וההידור על חשבון הזריזות, השאלה מה מביניהם עדיף. האם עדיף להזדרז ולקיים את הברית בבוקר, למרות שבשעות אלו רוב המוזמנים עובדים, ורבים מהם לא יוכלו להגיע והשמחה תתמעט. או שכדאי להדגיש את הצד של השמחה, ולקיים את הברית בשעות אחר הצהרים, שבהם יכולים להגיע יותר מוזמנים?

להלכה דעת הרבה פוסקים, שהזריזות במצוות עדיפה על ההידור, ועל כן עדיף לקיים את הברית כמה שיותר מוקדם בשעות הבוקר, ולא להתחשב בכך שמוזמנים רבים לא יגיעו, ואפילו אם הם מוזמנים חשובים כדודים וכסבים. ואף שכך אכן דעת פוסקים רבים, למעשה יש אומרים שעדיף לקבוע את הברית בשעה שיוכלו להשתתף בשמחה יותר אנשים. וכך היתה דעתו של הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, שאם אדם מעוניין לקיים את הברית אחר הצהריים כדי שתרבה השמחה, אין למנוע ממנו לעשות כן, מפני שיש חשיבות מיוחדת שדווקא מצוות ברית מילה תיעשה בשמחה (וכ"כ בשו"ת שאלת ישורון יו"ד כו).

תפריט