חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ז – בחירת המוהל

שני שיקולים עיקריים ישנם בבחירת המוהל, האחד – שיהיה מקצועי, וידע כיצד לבצע את המילה בצורה אחראית, ללא שום סיכונים. השני – שיהיה אדם טוב וצדיק, שהרי המילה היא המצווה הראשונה שהרך הנימול מקיים, וראוי שמצווה חשובה זו תיעשה על ידי אדם טוב וצדיק, שהכל הולך אחר ההתחלה (רמ"א יו"ד רסד, א). ישנם מוהלים רבים שעונים על שתי הדרישות הללו, אך אם לא נמצא מוהל שידוע כאדם טוב וצדיק וגם יודע היטב את מלאכתו, עדיף לבחור במוהל מומחה אע"פ שאינו מפורסם בצדקותו. מפני שראשית לכל יש לדאוג שלא תהיה שום סכנה לילד, ורק אחר כך ראוי לחשוב על הידורי מצווה, כמדרגתו הרוחנית של המוהל.

אם סוכם עם מוהל מסוים שימול את הבן, אין להחליפו במוהל אחר שידוע כבקיא וצדיק יותר. ורק כאשר קיים חשש שזה שסוכם אתו אינו יודע את מלאכתו והוא עלול לסכן את התינוק, מותר להפר את הסיכום איתו (רמ"א שם, ערוה"ש רסא, ה).

כאשר אדם נמצא במקום שאין בו יהודי שיודע למול, לא יקח רופא גוי כדי שימול את בנו, מפני שגוי פסול למילה, שנאמר (בראשית יז, ט): "וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ", אתה היינו יהודי ולא גוי. אבל רופא יהודי שאינו שומר מצוות כשר בדיעבד למול את הבן (ע"ז כז, א, שו"ע יו"ד רסד, א).

 

לגבי אשה נחלקו אם היא כשרה למול (ע"ז כז, א). יש אומרים שהואיל והיא מזרע אברהם הרי היא כשרה למול (רי"ף ורמב"ם ושו"ע יו"ד רסד, א). ויש אומרים שהיא פסולה מפני שרק מי שהוא מהול בעצמו כשר למול (תוספות, רמ"א שם).

תפריט