ארכיון הקטגוריה: י – אבלות

פרק זה הוכן לספר עבור מסורתיים שאם ירצה ה' אזכה להוציא בשנים הקרובות, לכן סגנונו שונה מהסגנון הרגיל של פניני הלכה ואפילו של ספרי הליקוטים בסדרת פניני הלכה, אולם בעצת ידידים צרפתי אותו לליקוטים בענייני משפחה, מפני שמתבארים בו יסודות הלכות אבלות וטעמיהן.

א – ברוך דיין האמת

פרק זה הוכן לספר עבור מסורתיים שאם ירצה ה' אזכה להוציא בשנים הקרובות, לכן סגנונו שונה מהסגנון הרגיל של פניני הלכה ואפילו של ספרי הליקוטים בסדרת פניני הלכה, אולם בעצת ידידים צרפתי אותו לליקוטים בענייני משפחה, מפני שמתבארים בו יסודות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ב – שבעת הקרובים האבלים

משפחה היא חטיבה אחת, שהחיבור שבין חלקיה עמוק מאוד, לכן כשאדם מת, משהו מקרוביו מת עמו, ועל כן קרוביו מִדַּרְגָּה ראשונה חייבים להתאבל עליו. אם יזכו להתאבל כראוי באופן שיכבד את זכרו ויעורר אותם לזיכוך ותיקון, ינצרו את נשמתו בצרור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ג – מצב אוננות

משעה שנודע לקרובי המשפחה מִדַּרְגָּה ראשונה על מיתת קרובם, הם במעמד של 'אוננים', לשון צער, היינו אנשים שכל ישותם בצער על קרובם, ועליהם להפסיק את כל עיסוקיהם, ולהפנות את כל תשומת ליבם למת. לדאוג לכבודו, לסדרי קבורתו והלווייתו. לכן במשך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ד – קריעה

בתחילת ההלוויה האבלים עומדים ומברכים את ברכת 'דיין האמת' וקורעים את חולצתם קרע של כשמונה ס"מ, ועל ההורים קורעים יותר – עד מקום הלב. תחילת הקריעה על ידי סכין וההמשך בידיים. אנשי 'חברה קדישא' מסייעים בתחילת הקריעה בסכין, אולם רצוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ה – קבורה וכבוד המת

מצווה לקבור את המת בקבר ישראל, ולא להלין את גופתו עד יום המחרת, שנאמר (דברים כא, כג): "קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא". רק לצורך גדול הנוגע לכבודו של הנפטר מותר לדחות את הקבורה ליום המחרת. המשתתפים בהלוויה מקיימים מצוות גמילות חסד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ו – הלוויה והספדים

מצווה להספיד את המת, לתת ביטוי למעלותיו ומעשיו הטובים ולעורר את האנשים לבכות ולהצטער עליו. אמרו חכמים (שבת קה, ב): "כל הבוכה על אדם כשר – מוחלין לו על כל עוונותיו". כיוון שקשה לדייק באמירת השבחים בעת ההספד, מוטב להוסיף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ז – ישיבת שבעה (שבעת ימי האבלות)

סעודת הבראה: בארוחה הראשונה שהאבלים אוכלים אסור להם לאכול משלהם, שאין ראוי להם לדאוג לעצמם כשגופת יקירם מוטלת בקבר, וכיוון שכך גם יש חשש שיהיו אבלים שיצומו וייחלשו. לפיכך מצווה על שכניהם או קרוביהם להכין להם את ארוחתם הראשונה ולהבריאם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ח – ניחום אבלים

מצווה גדולה לנחם את האבלים, ועיקר הנחמה להשתתף בצערם, לספר בשבחו של הנפטר ולהתעורר מתוך כך לתשובה ולמעשים טובים. אין להתפלא שבימי השבעה מתברר שהנפטר היה בעל מעשים טובים ומידות טובות יותר מכפי שהכירוהו בחייו. כי באמת לרוב האנשים ישנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

ט – ספירת שבעת הימים

בספירת ימי השבעה הכלל הוא שמקצת היום ככולו, לפיכך אם החלו לשבת שבעה מעט לפני שקיעת החמה, כשתשקע החמה יסיימו את היום הראשון. כמו כן ביום השביעי מקצת היום ככולו, לפיכך בבוקר, לאחר שמנחמים אותם מעט, המנחמים אומרים לאבלים לקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

י – חגים

חגים  מהתורה מבטלים  את האבלות, ולמרות שהחג פחות קדוש מהשבת, שמחתו בולטת וגלויה יותר כלפי חוץ, ועל כן אם החלו לשבת שבעה אפילו שעה אחת לפני כניסת החג, כשיכנס החג, שמחת החג מבטלת ומפסיקה את שבעת ימי האבלות, ולאחר החג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

יא – אבלות שלושים ושנה

לאחר סיום שבעת ימי האבלות, נמשכת האבלות במידה פחותה עד סוף שלושים הימים, ובסיום השלושים מסתיימים כל מנהגי האבלות. זולת ילדים שמתאבלים על אחד מהוריהם, שמשום כבוד ההורים אבלותם נמשכת שנה שלימה. במשך השלושים אין להסתפר ולהתגלח. אין משתתפים בשמחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

יב – קדיש ועילוי נשמה

האבל על אחד מהוריו אומר קדיש בשנה הראשונה. ויש מזה תועלת גדולה לנפטר, להצילו מדינה של גיהנם, שכיוון שבנו שהשאיר אחריו בעולם הזה מקדש את השם באמירת קדיש, מתרבות זכויותיו. אומרים קדיש גם אחר הורים שהיו צדיקים גמורים, ועל אף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

יג – הקמת מצבה

משתדלים להעמיד מצבה על הקבר עד יום השלושים, על המצבה כותבים את שם הנפטר והוריו ותאריך לידתו ופטירתו. אפשר לכתוב על המצבה תארים אמיתיים על אישיותו אבל צריך להיזהר שלא להפריז, כי ההפרזה בזה גורמת שיחמירו בדינו בבית דין של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה

יד – יום השנה (יורצייט)

יום השנה (יורצייט) הוא יום המיתה של האב או האם בכל שנה ושנה. כאשר הדבר אפשרי, הבנים והבנות פוקדים את קבר הוריהם, ואף קרובים נוספים מצטרפים אליהם. אמרו חכמים שבכל שנה ושנה דנים את הנפטר בבית דין של מעלה, ואף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - אבלות | כתיבת תגובה