ארכיון הקטגוריה: י – כללי הגעלת כלים

א – דין הטעם הבלוע בכלים, מתי אוסר?

כאשר מבשלים בכלי מאכל, טעמו נבלע ונדבק בדפנות,  ולכן אם בישלו בסיר בשר טרף, טעם הבשר הטרף נבלע ונדבק בדפנות, ואם אח"כ בישלו באותו סיר בשר כשר, הבשר הכשר נאסר באכילה, מפני שטעם הטרף יצא מדופן הכלי ונבלע בו.[1] אמנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

ב – דין כלי חמץ בפסח

כלים שהשתמשו בהם בכל השנה בתבשילי חמץ חמים, כיוון שהתבשילים היו חמים, טעמם נבלע ונדבק בדפנות הכלים, ואסור להשתמש בכלים אלו בפסח בלא שיוציאו את טעם החמץ הבלוע ודבוק בהם בהגעלה או ליבון. ואם עברו ובישלו בפסח בסירים הללו למרות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

ג – כבולעו כך פולטו – הגעלה וליבון חמור

הכלל היסודי בדיני הכשרת הכלים הוא: 'כבולעו כך פולטו'. כשם שטעם האיסור נדבק ונבלע בכלי, כך הוא יפלט. ואף שלאחר יממה הטעם הבלוע ודבוק בכלים נפגם ואין בו איסור, כלל הוא שכל כלי שבלע טעם איסור, חייב הכשרה כדרך שימושו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

ד – גדר ההבדל בין בליעה באור לנוזלים, ודין מחבת

למרות שמושחים את התבנית בשמן כדי שהמאפה לא ידבק בה, עדיין נחשבת בליעתה כבליעה באור והכשרתה טעונה ליבון חמור. מפני שרק כאשר יש בתחתית הכלי שמן רוחש ומבעבע נחשבת בליעתו בנוזלים.[3] לפי זה הכשרת מחבת בהגעלה, שכן מניחים בה שמן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

ה – ליבון חמור וליבון קל (האם מתחשבים ברמת החום בבליעה)

ליבון חמור הוא הבערת הכלי באש, עד שכל טעם החמץ שדבוק ונבלע בו נשרף. הסימן לכך שהכלי הגיע לדרגת ליבון,  שאם יגעו בו בברזל – יצאו ממנו ניצוצות של אש, או שקליפתו החיצונית מתקלפת, או שצבעו הופך לאדום לוהט. כיום, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

ו – היתרא בלע – הכשרה לפסח

מה שלמדנו שכלי שבלע באוּר צריך הכשרה באוּר הוא כאשר הבליעה היתה של דבר איסור. כגון שיפוד שצלו בו בשר טרף, שהואיל ובלע טעם איסור באוּר, הכשרתו בליבון. אבל אם בעת הבליעה הבשר היה כשר, ורק אחר כך הפך להיות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

ז – כלים שעלולים להינזק בליבון ודין תבניות

כפי שלמדנו מגמת הליבון לשרוף את כל הטעם הבלוע ודבוק בדפנות הכלי, לשם כך צריך לחמם את הכלי לדרגת חום גבוהה מאוד, עד שבמתכות הישנות הכלי מתאדם או שיוצאים ממנו ניצוצות של אש. ובמתכות החדשות צריך לחמם אותו לחום של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | תגובה אחת

ח – כללי ההגעלה

כפי שלמדנו, סיר שבישלו בו מאכל, טעם המאכל נדבק ונבלע בדפנותיו, שזה הוא כוחו של הבישול לערב את הטעמים השונים זה בזה, וכמו שבכח הבישול לערב את טעם הבשר בתפוחי אדמה, כך הוא מבליע ומדביק את טעם התבשיל בדפנות הסיר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

ט – אם הולכים אחר הבליעה החמורה או רוב תשמישו

לדעת בעל השולחן ערוך (או"ח תנא, ו), כלי שהשתמשו בו לפעמים בכלי ראשון ולפעמים בכלי שני, הכשרתו צריכה להיות כפי רוב תשמישו. אם ברוב הפעמים השתמשו בו בכלי שני, אפשר להכשירו בכלי שני. וכן אם לפעמים השתמשו בו באוּר ורוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

י – ניקוי הכלים והכנתם להגעלה

צריך לנקות היטב את הכלי לפני הכשרתו בהגעלה, מפני שהמים הרותחים מוציאים את הטעמים הבלועים ודבוקים בכלי, אבל אינם מנקים את הכלי משיירי המאכלים שדבוקים בו. ואם הגעיל בלא שהוציא מהכלי את כל שיירי המזון, לא הועילה הגעלתו כלום, ועליו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

י"א – טעם ההמתנה עשרים וארבע שעות לפני ההגעלה

נוהגים שלא להגעיל כלים בני יומם, היינו בתוך עשרים וארבע שעות מאז שבלעו את האיסור. מפני שבכל עשרים וארבע השעות שאחר בליעת האיסור – הטעם הבלוע ודבוק בכלי עדיין נשאר משובח, ואם לא יהיה במים פי שישים יותר מעובי דפנות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

י"ב – הגעלת הכלים בפועל

מי ההגעלה צריכים להיות רותחים ממש, ותנאי זה מעכב לכלים שבלעו ברמה של כלי ראשון על האש, וכפי שלמדנו, לכתחילה נוהגים להגעיל את כל הכלים בכלי ראשון שעל האש. צריך להשהות את כל הכלי בתוך המים למשך כמה שניות.[15] לפעמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

י"ג – הגעלת סירים

סיר שבישלו בו חמץ, כגון מרק גריסים, כבר למדנו שכדי להכשירו לפסח צריך להטבילו בתוך מים רותחים, שעל ידי המים הרותחים שיקיפוהו מכל צדדיו – יפלט ממנו טעם החמץ. ואמנם על פי הכלל 'כבולעו כך פולטו' לכאורה היה ניתן להכשירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה

י"ד – בליעה בכבוש והכשרתו

כלים שהניחו בהם דברי חמץ קרים, אינם צריכים הגעלה במים רותחים, ודי להכשירם לפסח על ידי שטיפה טובה. למשל, כוסות ששתו בהם בירה, שכידוע היא חמץ גמור, אפשר להכשיר על ידי שטיפה טובה. מפני שכל זמן שהחמץ אינו חם בחום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים | כתיבת תגובה