ז – כלים שעלולים להינזק בליבון ודין תבניות

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
https://ph.yhb.org.il/04-10-07/

כפי שלמדנו מגמת הליבון לשרוף את כל הטעם הבלוע ודבוק בדפנות הכלי, לשם כך צריך לחמם את הכלי לדרגת חום גבוהה מאוד, עד שבמתכות הישנות הכלי מתאדם או שיוצאים ממנו ניצוצות של אש. ובמתכות החדשות צריך לחמם אותו לחום של כ-400 מעלות צלזיוס. אלא שיש כלים שעלולים להתקלקל בכך, ואותם אסור להכשיר בליבון, שמא המלבן יחוס על כליו ולא ילבנם כראוי. וכפי שאסור להכשיר כלי חרס שבלע דבר איסור או חמץ בליבון, משום שהליבון עלול לבקע אותו. וגם הגעלה אינה מועילה לו, מפני שהרכבו המיוחד גורם לכך שהוא בולע טעמים ואינו פולטם כראוי. ורק על ידי החזרתו לכבשן האש אפשר להכשירו, משום שבכבשן האש כבר לא ניתן לחוס על כלי החרס, שהאש החזקה בוערת שם בכל עוצמתה, ואזי אם הכלי ישרוד – יוכשר (שו"ע תנא, א; מ"ב יג-יד).

וכן סירי פלא שאופים בהם עוגות, בולעים באוּר וכדי להכשירם יש ללבנם ליבון חמור, וכיוון שיש חשש שלא יחזיקו מעמד בליבון חמור, אין דרך להכשירם לפסח (ואם אפו בהם רק עוגות בחושות, יש מקום להקל בהגעלה, כמובא בהלכה ד).

וכן תבניות אפייה של תנורים ביתיים ניזוקות מאוד בליבון חמור, מראן מתכער וצורתן מתעקמת, עד שלרוב האנשים אינן ראויות יותר לשימוש, ולכן אין להכשירן בליבון. ויש תבניות תעשייתיות שאינן ניזוקות כל כך בליבון, ואפשר ללבנן לפסח. ויתכן שלאדם היודע בעצמו שלא מפריע לו שצורתה של התבנית תתעקם ותתכער, מותר בשעת הצורך ללבן תבנית אפייה. ולמעשה ראוי לשאול שאלת חכם.[9]


[9]. בפמ"ג משב"ז סו"ס תנב מבואר שכשיש סכנת נזק חלקי – מותר ללבן. אולם לגבי תבניות אפייה, מדובר בנזק שעלול לגרום לרוב האנשים לזרוק את התבנית, ולכן אין להכשירן, למרות שבפועל גם לאחר הליבון שמקלקל את יופיין אפשר עוד להשתמש בהן (וכ"כ בספ"כ ח, מ; וס' הגעלת כלים ה, ו; יג, שטו). ויש רבנים שנוטים להקל בזה, ונטייתי להחמיר במקום שאין הכרח גמור. אמנם בשעה"ד אפשר לסמוך על ערוגת הבושם המובא בהערה 5.

פורסם בקטגוריה י - כללי הגעלת כלים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

תגובה אחת בנושא ז – כלים שעלולים להינזק בליבון ודין תבניות

  1. פינגבאק: הכשרת המטבח לפסח

לרכישת הסדרה - לחצו כאן