הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק ב – נטילת ידיים לסעודה

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – טומאת הידיים

א,א – טעם הנטילה לרש"י ורבותיו בפסקה השנייה העוסקת בטעם הנטילה, חיברתי בין הטעם של רבותיו של רש"י, שהוא מחשש שידיו נגעו בטומאה, והטעם של

להמשך »

ג – מקום הנטילה

ג,א – הנוטל אצבעותיו מברך כתבתי שגם הנוטל אצבעותיו מברך. וכך משמע מכל הפוסקים שכתבו שבשעת הצורך אפשר להקל בזה, ולא כתבו במפורש שלא יברך

להמשך »

ז – המים

ז,א – טעם לשפע מים מרן הרב בעין איה לשבת סב, ב, מבאר ששפע המים מבטא את זה שאין כאן רק הסרת המיאוס, אלא גם

להמשך »

ח – כלי

ח,א – מדוע הנטילה מבקבוק בדיעבד בפשטות, גם אם המים אינם זורמים על ידו ברציפות, כל שהרטיבות נשארת על היד, השפיכה הבאה ממשיכה את השפיכה

להמשך »

ט – כח גברא ודין ברז

ט,א – הטובל ידיו במקווה או במי ים מברך 'על נטילת ידיים' הטובל ידיו במקווה, לשו"ע קנט, כ, מברך "על נטילת ידיים". והרמ"א העיר שצריך

להמשך »

י – חציצה

י,א – כאשר יש פלסטר על חלק מהאצבעות צריך ליטול ברביעית כפי המבואר בהלכה יא, צריכים ליטול את הידיים פעמיים, שבפעם הראשונה יוצאת הטומאה מהיד

להמשך »

יא – סדר הנטילה למעשה

יא,א – טעם לנטילה השנייה לדעת רוה"פ וביניהם: רא"ש, תוס', רמב"ם, סמ"ג ושו"ע קסב, ד, אם נטל בפעם הראשונה ברביעית, כיוון שטיהר את ידו ואת

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק