הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ח – כלי

ח,א – מדוע הנטילה מבקבוק בדיעבד

בפשטות, גם אם המים אינם זורמים על ידו ברציפות, כל שהרטיבות נשארת על היד, השפיכה הבאה ממשיכה את השפיכה הקודמת. וכפי שכתב בשו"ע קסב, ג, ומ"ב שם. ונראה שאחר שבפועל שפך על ידו רביעית, המים שעל ידו כבר אינם טמאים. אמנם לדעת הב"ח בשם רבותיו (שהובא בשעה"צ כח), אסור שתהיה הפסקה בקילוח המים, ולכתחילה טוב לחוש לדעתם, שהמים יזובו על היד ברציפות, ואפילו אם יהיה זה בקילוח דקיק, העיקר שלא ייפסקו. ועיין בפס"ת קסב, ח, שביאר זאת יפה. אמנם העיקר כדעת שו"ע ומ"ב קסב, ל, שהפסק קצר של סגירת הברז ופתיחתו אינה הפסק. ועיין בהלכה ברורה קסב, יד.

תפריט