הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – נטילת הידיים לפני הסעודה

ב,א – האוכל ביד אחת

כתב במ"ב קנח, ד, בשם אחרונים, שגם מי שאוכל בידו אחת בלבד, צריך ליטול את שתי ידיו, שמא יגע גם בשנייה. וכתב על פי זה בשו"ת אז נדברו יב, ל, שאם הוא משותק ביד אחת וקשה לו מאוד להזיז אותה כדי לנוטלה, אינו צריך ליטול אותה, כיוון שאין חשש שיגע בה בלחם. ולטעם הרוחני שהבאתי, היא אינה משמשת כיד, ועל כן אין צורך לנוטלה.

תפריט