הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

א – טומאת הידיים

א,א – טעם הנטילה לרש"י ורבותיו

בפסקה השנייה העוסקת בטעם הנטילה, חיברתי בין הטעם של רבותיו של רש"י, שהוא מחשש שידיו נגעו בטומאה, והטעם של רש"י, שהידיים נוגעות במקומות מטונפים, כמובא ברש"י שבת יד, א, ד"ה 'עסקניות הן'. וכפי שכתב בשעה"צ קנח, א, שגם ר"ח ורמב"ם ועוד פוסקים כתבו כרבותיו של רש"י. ומ"מ לדינא אם נגע באמצע הסעודה במקום זיעתו, צריך ליטול ידיו, כמבואר להלן בהלכה טז.

תפריט