הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק ד – שמירת הברית

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – הוצאת זרע לבטלה

מקור ותוקף איסור הוצאת זרע לבטלה א, א – איסור הוצאת זרע לבטלה נדה יג, א: "אמר רבי יוחנן: כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב

להמשך »

ב – חומרת העוון

חומרת עוון הוצאת זרע לבטלה ב, א – חומרת העוון לעיל (א, א) למדנו שהפליגו חז"ל (נדה יג, א) בחומרת עוון הוצאת זרע לבטלה, שחייב

להמשך »

ד – התיקון לחטא

תיקונים להוצאת זרע לבטלה ד, א – תעניות תשובה כתב הרוקח (הל' תשובה כ): "מי שהשחית זרע בחשק תאותו – יתענה ארבעים יום, וישמור נפשו

להמשך »

ח – המצווה להתחתן

איסור עמידה ללא אשה ח, א – מקור וטעם האיסור שני יסודות למצוות הנישואין: הראשון, מצות פריה ורביה. והשני, מצוות עונה, שכך מצבו השלם של

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק