הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק א – פתיחה

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ב – שבת וישראל

ב,א – שבת וישראל ומי בת הזוג שבת או ישראל פרי צדיק (לר' צדוק הכהן מלובלין) פנחס יג: ""והיה גירסת הרמב"ן כנסת ישראל היא בת

להמשך »

ה – ששת הימים ושבת

ה,א – שתי בחינות במקומה של השבת שבת סט, ב: "אמר רב הונא: היה מהלך בדרך, ואינו יודע אימתי שבת – מונה ששה ימים ומשמר

להמשך »

ו – ברכה וקדושה

ו,א – קדושה וברכה הרמב"ן סיכם כמה פירושים על עניין הברכה והקדושה, וז"ל (בראשית ב, ג): "ויברך ויקדש – ברכו במן וקדשו במן, והמקרא כתוב

להמשך »

ז – המן בשבת

ז,א – ברכת השבת בעניין המן זוהר ח"ב פח, א (תרגום): "רבי יצחק אמר: כתוב: ויברך אלוהים את יום השביעי, וכתוב במן: ששת ימים תלקטוהו

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק