הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ג – יציאת מצרים לחירות והשבת

ג,א – יציאת מצרים והאם נחו במצרים

שמות רבה א, כח: "דבר אחר: וירא בסבלותם, ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת, ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם מתים, אמר לו לך ועשה להן כמו שתאמר, הלך משה ותקן להם את יום השבת לנוח".

שמות רבה ה, יח: "מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקדוש ב"ה גואלן. לפי שהיו נוחין בשבת, אמר להן פרעה: תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו וגו', אל יהו משתעשעין ואל יהו נפישין ביום השבת".

ואפשר שלא היתה מנוחה גמורה, אלא שהיה יום השבת נינוח במעט, כפי הצעת משה לפרעה. ואז היו מתחזקים באמונה, ומכוח זה נגאלו.

תפריט