הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – המן בשבת

ז,א – ברכת השבת בעניין המן

זוהר ח"ב פח, א (תרגום): "רבי יצחק אמר: כתוב: ויברך אלוהים את יום השביעי, וכתוב במן: ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו. כיוון שאין מוצאים בו מזון, מה ברכה שנמצא בו? אלא כך למדנו, כל הברכות שלמעלה ולמטה תלויות ביום השביעי, משום שמיום ההוא מתברכים כל ששה ימים העליונים, וכל אחד ואחד נותן מזון למטה, כל אחד ביומו, מברכה ההיא שמתברכים ביום השביעי. ומשום כך מי שהוא במדרגת האמונה צריך לסדר שולחן ולהתקין סעודה בליל שבת, כדי שיתברך שולחנו כל אלו ששת ימים, כי בזמן ההוא נזדמן הברכה להתברך כל ששת ימי השבת. וברכה אינה נמצאת בשלחן ריק, ועל כן צריכים לסדר השלחן בליל שבת בלחם ומזון". וכמו שה' הוריד ביום שישי מן עבור שבת, כך יערוך ויכין אדם את מזונו ושלחנו לשבת, וכך תהיה השבת בברכה.

ז,ב – לשמור כסף למטרת קדושות

מכך שהמן ששמרו למחרת הבאיש – אפשר ללמוד, שאם ירצה אדם לצבור ממון ומזון יותר מכפי שהאחריות כלפי משפחתו מחייבת אותו, הרי שזה צריך להיות לשם שמים, כמו המן שירד כפול רק למען השבת. ולכן מותר לאדם לצבור ממון כדי לפעול למען תיקון העולם ושכלולו, שכך היא מצוות ישוב הארץ, אבל לא מפני דאגה מופרזת, שצידה השני תאווה מופרזת.

תפריט