הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – זכור – יסודות האמונה

ט,א – עדות לאמונה

מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא (מסכתא דשבתא פרשה א): "כי קדש היא לכם. מגיד שהשבת מוספת קדושה לישראל, מה לפלוני חנותו נעולה, שהוא משמר את השבת, מה לפלוני בטל ממלאכתו, שהוא משמר את השבת. [ולא עוד אלא כל מי שמשמר את השבת], מעיד למי שאמר והיה העולם, שברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי, וכן הוא אומר (ישעיה מג, יב): וְאַתֶּם עֵדַי נְאֻם ה' וַאֲנִי אֵ-ל".

ט,ב – שמות ימות השבוע

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו (מסכתא דבחדש פרשה ז): "רבי יצחק אומר, לא תהא מונה כדרך שאחרים מונין אלא תהא מונה לשם שבת". רמב"ן שמות כ, ז: "ופירושה, שהגוים מונין ימי השבוע לשם הימים עצמן, יקראו לכל יום שם בפני עצמו, או על שמות המשרתים, כנוצרים, או שמות אחרים שיקראו להם. וישראל מונים כל הימים לשם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד בכל יום".

תפריט