ארכיון הקטגוריה: פרק יא – בורר

א – ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר'

א,א – מדוע יש ארבע מלאכות בבורר יש לתמוה, מדוע מלאכת בורר נחלקה לארבע מלאכות ואילו לגבי מלאכת זורע לא מנו גם מלאכת נוטע. ובאר הרא"ה (שבת עג, ב) שארבע המלאכות הללו נצרכו בעשיית הפת, ואילו בנטיעה, בכל פעם צריכים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

ב – דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור

ב,א – בטעם שלושת הכללים שלושה כללים נאמרו בדין בורר, שאם אחד מהם קיים הרי זה אסור מהתורה, ואם שלושתם אינם קיימים, אין כאן מלאכת בורר אלא כך היא דרך אכילה. ונבאר טעם רוחני לשלושת הכללים: א) הבורר נוטל את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

ג – שני מיני מאכלים מעורבים

ג,א – פרטי דינים בהפרדת אוכל מאוכל כתב באיל משולש פ"ג, כי לדעת ריש"א ועוד פוסקים חלקי עוף שונים, כגון שוקיים, חזה וכנפיים נחשבים מין אחד, ולרשז"א הם שני מינים. והובא בארח"ש ג, לג. ומפמ"ג שיט, מ"ז ב, משמע, שמי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

ד – האיסור רק בתערובת

ד,א – בגדרי תערובת כפי שכתבתי האיסור הוא רק כשיש תערובת. ומה שכתבתי לגבי חתיכות בשר גדולות שבמרק, וכן כופתאות וביצים שבמרק, הכוונה בסיר רגיל, וק"ו בצלחת, אבל בסיר גדול שיש בו חתיכות בשר גדולות וביצים, שייך בו דין בורר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

ה – איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל

ה,א – הערה 5 – בדעת החזו"א כפי שכתבתי בהערה, אין הלכה כחזו"א (או"ח נג, ונד, ג) שסובר שכל שדעתו על הוצאת הפסולת, אף שהוציא עמה מעט אוכל, עובר באיסור. שדבריו מנוגדים לדברי כל האחרונים שהתירו להוציא חרק מהמשקה עם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

ו – לאלתר

ו,א – הערה 6 – האם יש שיעור זמן לגדר לאלתר כתבתי בהערה בשם פוסקים רבים שהכל לפי העניין. אמנם הבא"ח ש"ש בשלח א' כתב, שמותר לברור אוכל עד שעה לפני הסעודה, ויש בזה קולא כאשר הכנת הסעודה אורכת פחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

ז – ביד ולא בכלי

ז,א – ביד ולא בכלי וההיתר להשתמש במזלג וסכין כאשר הכלי שמשמש לאכילה מסייע לברירה, נחלקו האחרונים האם יש בזה איסור. המ"ב (שיט, סב) אסר ליטול בכף שמנת מעל פני החלב מפני שהוא בורר על ידי כלי. ורק אם יקח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

ח – הסרת קליפות וגרעינים

ח,א – יסוד ההיתר לקלף מאכל כתבתי שטעם ההיתר לקלף פירות מפני שכך דרך אכילתם. וכ"כ בבאו"ה שכא, יט, 'לקלוף'. וזה ההסבר העיקרי. וכ"כ בשש"כ ג, לג. ובבאו"ה שיט, ד, ד"ה 'מתוך אוכל', ביאר באופן שונה: א' שכל שהוא לאלתר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

י – הוצאת גרעיני אבטיח ופירות שנרקבו

י,א – הוצאת פירות מקולקלים במקצת כתב בשש"כ ג, כו, עפ"י רשז"א, שאם נותר בפירות הרקובים חלק שלא נרקב וראוי לאכילה לכתחילה, הרי שגם הם נחשבים כאוכל, ומותר להוציא את הפירות שנרקבו בחלקם מתוך התערובת. וכתב שגם החזו"א יסכים לזה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה

יא – סינון משקים

יא,א – סינון משקים המסנן משקים שבלא כן לא ניתן היה לשתותם, עובר באיסור תורה, ובשבת קלח, א, מבואר שלדעת רבה האיסור הוא משום מלאכת בורר, ולרבי זירא משום מלאכת מרקד. ואיסור הסינון הובא בשו"ע שיט, ט, מ"ב לב. יא,ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - בורר | כתיבת תגובה