הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק כג – מוקצה

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – יסוד האיסור

א,א – האם יסוד מוקצה דאורייתא פסחים מז, ב: "המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואוכלו, לוקה חמש… (והשיב שם רבה לאביי): אפיק הבערה ועייל

להמשך »

ב – כללי מוקצה

ב,א – ביאור מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון כלל מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שלדעת רבי יהודה כל מה שאינו מוכן לשבת – מוקצה הוא,

להמשך »

ג – מוקצה מחמת גופו

ג,א – ענפים ועשבים מחוברים ענף מחובר הוא מוקצה, ורק אם יעשה בו מעשה, כמו לחברו לדלי כדי לשאוב מן הבאר, אינו מוקצה (שבת קכה,

להמשך »

ו – המשך

ו,א – בסיס לדבר האסור והמותר שו"ע שי, ח: "כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר, מותר לטלטלו… וכגון שדבר המותר חשוב מדבר האסור, אבל

להמשך »

ז – כלים שמלאכתם לאיסור

ז,א – כלים שמלאכתם לאיסור שאין להם שום שימוש היתר עיין בהלכה שהסברתי שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, מפני שאינו מוקצה גמור,

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק