הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – כלים שמלאכתם להיתר ומאכלים וספרים

ט,א – כלים שמלאכתם להיתר

כתב במנו"א ח"א יב, א, שגם מלבוש הוא כלי שמלאכתו להיתר, שאין לטלטלו בחינם לדעת המחמירים. ואין נראה, וכפי שכתב בקצות השלחן קה, בדה"ש ז, שהוא כמאכלים. והביאו את דבריו להלכה בשש"כ כ, פג; ילקוט יוסף ח"ב עמ' תסג; ארח"ש יט, פז.

תפריט