ארכיון הקטגוריה: פרק טו – ברכות הראייה

הקדמה – כללי ברכות הראייה

כלל א – ברכות הראייה רק על דבר שיש בו צד חידוש רק על ראייה שיש בה צד חידוש, שמעוררת תשומת לב, תקנו לברך. אבל על מראה שגרתי אין מברכים. לכן למשל, ברכת ההרים היא רק על הרים גדולים במיוחד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

א – פתיחה לברכות הראייה

א,א – חישוב שלושים יום כתבתי בפשטות שמחשבים את יום הראייה כיום הראשון, וביום השלושים ואחד אפשר לברך. וכך משמע מלשון השו"ע ריח, ג: "כל אלו הדברים אינם אלא כשרואה אותם משלושים לשלושים יום, ואז הם חובה כמו בפעם הראשונה". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

ב – ברכת הימים, נהרות, מדבריות, הרים וגבעות

ב,א – ברכת הים התיכון "עושה מעשה בראשית" במשנה ברכות נד, א: "רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול". לרא"ש (תשובה ד, ד), ואבודרהם, הים הגדול הוא רק האוקיינוס שמקיף את העולם. לתר"י אף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

ג – מספר ברכות על נופים שונים

ג,א – ראיית נופים דומים – הרים וגבעות כאשר הם נפרדים לגמרי זה מזה, ולא ראם כאחד, יברך על כל אחד ברכה מיוחדת. שכן חכמים תקנו לכל אחד ברכה. אבל אם הוא רואם כאחד, יפטור את כולם בברכה אחת, כשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

ד – ראייה שיש בה חידוש והתפעלות

ד,א – הגר ליד הים או ההר להרחבת הערה 2 – עיין לעיל בהקדמה כלל ג' בדעת הא"ר ודעימיה, שממנו יסוד דין זה. וכ"כ בפס"ת רכח, א, לעניין נופים. ויש לעיין, האם המתגורר ליד חוף הים התיכון בתל אביב כשיבקר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

ה – ברכת ראיית הנופים לימינו

ה,א – ברכת הנופים בזמננו היסוד הוא שכל הנופים שתקנו לברך עליהם, דינם לא השתנה, וגם היום צריכים לברך עליהם. ואף מי שאינו מתפעל מהם, כל זמן שהוא רואה אותם בתשומת לב, חובה עליו לברך, כפי שתקנו חכמים. שכן חובת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

ו – רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות

ו,א – כוכב שביט, רעידות אדמה ורוחות בברכת ק"ש של ערבית אנו אומרים: "ומסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו", ולכן כוכב שטס שלא במסלול מסודר, מפתיע ביותר. ועיין בעין איה ברכות נח, ב (קכה), ששם מובא הרעיון על ברכת הזיקים שכתבתי. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

ח – ברכת האילנות בימי ניסן

ח,א – ברכת האילנות כתב בשו"ת הלק"ט ב, כח, שאין לברך אלא על ריבוי אילנות, כלשון הגמרא 'אילני'. ובמורה באצבע כתב שהמדקדקים מברכים דווקא בניסן ועל שני אילנות. וכתב בכה"ח רכו, ב, שכשאין שני אילנות שב ואל תעשה עדיף. אולם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

ט – ברכת הודאת גשמים

ט,א – הודאת גשמים – בעל משפחה שיש לו שדה מה יברך לדעת הרי"ף והרמב"ם, אם הוא שותף עם חבירו בשדה, מברך 'הטוב והמטיב', ואם הוא לבדו 'שהחיינו'. ולדעת הרא"ש, תמיד מי שיש לו שדה מברך 'הטוב והמטיב', שהוא שותף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה

י – קשת בענן

י,א – ברכת הקשת בס' ברכת הבית שער כט אות יט כתב שאם הקשת נעלמה ושוב חזרה להיראות – כל זמן שנשארו עננים בשמיים, אינו חוזר ומברך, ואם הגיע יום חדש חוזר ומברך, והביאו בשער העין יב, הערה ט, ונשאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - ברכות הראייה | כתיבת תגובה