הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק ז – הלכות יום הכיפורים

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – כבוד היום

א, א – מקראי קודש וכסות נקיה ביום הכיפורים שבת קיט, א: "אמר ליה ריש גלותא לרב המנונא: מאי דכתיב (ישעיהו נח, יג): ולִקְדוֹשׁ ה'

להמשך »

ג – מצוות הווידוי

מצוות התשובה ג, א – לרוב הראשונים תשובה היא מצוות עשה רוב הראשונים כתבו שמצוות עשה לשוב בתשובה, כ"כ הרמב"ן על הפסוק (דברים ל, יא):

להמשך »

ה – זמני הווידוי

זמני הוידוי ה, א – וידוי בערב יום הכיפורים לפני סעודה המפסקת יומא פז, ב: "תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל

להמשך »

ז – וידוי ברבים

וידוי ברבים ז, א – וידוי ברבים יומא פו, ב: "אמר רב יהודה: רב רמי, כתיב (תהלים לב, א): אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חֲטָאָה, וכתיב

להמשך »

ט – הדלקת נרות

הדלקת נרות ביום הכיפורים ט, א – למה חששו יותר ביום הכיפורים שיגיעו לתשמיש המיטה משנה פסחים נג, ב: "מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק