ארכיון הקטגוריה: פרק ז – הלכות יום הכיפורים

א – כבוד היום

א, א – מקראי קודש וכסות נקיה ביום הכיפורים שבת קיט, א: "אמר ליה ריש גלותא לרב המנונא: מאי דכתיב (ישעיהו נח, יג): ולִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד? אמר ליה: זה יום הכפורים, שאין בו לא אכילה ולא שתיה, אמרה תורה כבדהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ג – מצוות הווידוי

מצוות התשובה ג, א – לרוב הראשונים תשובה היא מצוות עשה רוב הראשונים כתבו שמצוות עשה לשוב בתשובה, כ"כ הרמב"ן על הפסוק (דברים ל, יא): "כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ וְלֹא רְחֹקָה הִוא". וז"ל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ד – הווידוי ביום הכיפורים ודיניו

הוידוי ביום הכיפורים ודיניו ד, א – חובת הוידוי ביום הכיפורים יומא פז, ב: "תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה… ואף על פי שהתודה ערבית – יתודה שחרית, שחרית – יתודה במוסף, במוסף – יתודה במנחה, במנחה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ה – זמני הווידוי

זמני הוידוי ה, א – וידוי בערב יום הכיפורים לפני סעודה המפסקת יומא פז, ב: "תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים: יתודה קודם שיאכל וישתה, שמא תטרף דעתו בסעודה. ואף על פי שהתודה קודם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ו – פירוט החטאים בווידוי

פירוט החטא ו, א – פירוט החטא יומא פו, ב: "וצריך לפרוט את החטא, שנאמר (שמות לב, לא): אָנָּא חָטָא הָעָם הַזֶּה חֲטָאָה גְדֹלָה וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם אֱלֹהֵי זָהָב, דברי רבי יהודה בן בבא. רבי עקיבא אומר: אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ז – וידוי ברבים

וידוי ברבים ז, א – וידוי ברבים יומא פו, ב: "אמר רב יהודה: רב רמי, כתיב (תהלים לב, א): אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חֲטָאָה, וכתיב (משלי כח, יג): מְכַסֶּה פְשָׁעָיו לֹא יַצְלִיחַ! לא קשיא: הא – בחטא מפורסם, הא – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ט – הדלקת נרות

הדלקת נרות ביום הכיפורים ט, א – למה חששו יותר ביום הכיפורים שיגיעו לתשמיש המיטה משנה פסחים נג, ב: "מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים – מדליקין, מקום שנהגו שלא להדליק – אין מדליקין". ובגמ' שם: "תנא: בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

יא – תפילה ערבית וליל יוה"כ

לימוד תורה ביום הכיפורים יא, א – הכהן הגדול היה נעור כל ליל יום הכיפורים בליל יום הכיפורים הכהן הגדול היה נשאר ער כל הלילה, כמבואר במשנה יומא (א, ו-ז): "אם היה חכם – דורש, ואם לאו – תלמידי חכמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

יג – קריאת התורה ונדבות

יג, א – טעם קריאת פרשת איסור עריות במנחה של יוה"כ מגילה לא, א: "ביום הכיפורים קורין אחרי מות, ומפטירין כִּי כֹה אָמַר רָם וְנִשָּׂא (ישעיהו נז, טו). ובמנחה קורין בעריות, ומפטירין ביונה". ביאר רש"י ('קורין') למה קוראים את פרשת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה

יד – הכריעות שבתפילת מוסף

יד, א – צורות שונות של נפילה לפני ה' ברכות לד, ב (ובמגילה כב, ב; שבועות טז, ב): "תנו רבנן: קידה – על אפיים, שנאמר (מל"א א, לא): וַתִּקֹּד בַּת שֶׁבַע אַפַּיִם אֶרֶץ. כריעה – על ברכים, שנאמר (מל"א ח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - הלכות יום הכיפורים | כתיבת תגובה