ארכיון הקטגוריה: פרק א – פתיחה

א – עניין החגים

א,א – שמות החגים שלושה שמות עיקריים יש לחגים: חגים, מועדים ורגלים. כאשר שלושת השמות כוללים הן את היום טוב והן את חול המועד. וכאשר רוצים לדייק, מחלקים בין יום טוב לחול המועד. ובמשנה קוראים לחול המועד בקיצור 'מועד', אבל בפוסקים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ב – עונות חקלאיות וימי דין

ב,א – הודאה והתקשרות לה' רמב"ן שמות כג, טז-יז: "הנה כולם באספו כל מעשיו מן השדה לתת בהם הודאה לאלקים, שהוא שומר חקות שמים ומוציא לחם מן הארץ להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב. וזה טעם אל פני האדון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ג – ישראל והזמנים

ג,א – חביבות החגים על השבתות מצוות השמחה בחגים יתירה על שבת, בבחינת מה שאמרו חכמים (ע"ז לה, ב) על הפסוק (שיר השירים א, ב): "כִּי טוֹבִים דֹּדֶיךָ מִיָּיִן" – "אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע, עריבים עלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ד – השבת והחגים – במצוות ובעונשים

ד,א – מצוות השביתה בתורה בשתי פרשיות הוזכר עניין החגים, בפרשת אמור (ויקרא כג), ובפרשת פנחס (במדבר כח), ולגבי כל חג נזכרה המצווה בנפרד. ועוד הוזכרה מצוות השביתה לגבי פסח בשמות יב, טז: "וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא קֹדֶשׁ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ה – מצוות תלמוד תורה בחג

ה,א – מצוות תלמוד תורה עניין זה נתבאר באריכות בפניני הלכה שבת ה, א-ה, ובהרחבות שם, וכאן הוספנו עוד מקורות ובירורים, והיסוד לכל מתחיל במצוות תלמוד תורה שהיא תמידית, וממילא כשיש זמן פנוי צריך לנצלו ללימוד, ולשם כך ניתנו לנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ו – זמן הלימוד והסעודות

ו,א – מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע עיין בביאור סוגיה זו בהרחבות לפניני הלכה שבת פרק ה, ב-יד. ונזכיר כאן את עיקרי הדברים בקצרה, בתוספת מקורות שלא כתבתי שם: ביצה טו, ב: "תניא, רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ז – סעודות החג – מקראי קודש

ז,א – כבוד ועונג מהתורה או מדרבנן כתב הרמב"ם יו"ט ו, טז: "כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה, כך כל ימים טובים, שנאמר (ישעיהו נח, יג ): לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד, וכל ימים טובים נאמר בהן מקרא קדש, וכבר בארנו הכיבוד והעינוג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – מצוות השמחה

ח,א – ארבעת חלקי השמחה את דברי הרמב"ם הל' יו"ט ו, יז-יח, ביאר יפה בחוט שני כב, א, עמ' קנח, שיש במצוות שמחת יו"ט שני עניינים: א) להיות שמח וטוב לב, כלומר במצב רוח טוב. ב) לעשות פעולות מסוימות שמביאות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ט – היין והבשר בסעודות החג

ט,א – שיעור היין ששתו בחג – שאי אפשר להורות אח"כ ביצה ד, א: "ההוא גברא דאתא לקמיה דרב פפא, הוו ליה הנך ביצים משבת ליום טוב. אתא לקמיה, אמר ליה: מהו למכלינהו למחר? אמר ליה: זיל האידנא ותא למחר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

י – מצוות השמחה לנשים

י,א – מצוות שמחה לנשים ר"ה ו, ב: "בעי רבי זירא: אשה מה היא בבל תאחר? מי אמרינן הא לא מיחייבא בראיה, או דלמא: הא איתה בשמחה? אמר ליה אביי: ותיפוק ליה דהא איתה בשמחה. – ומי אמר אביי הכי? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | עם התגים | כתיבת תגובה