ארכיון הקטגוריה: פרק כב – צביון השבת

א – המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה

א,א – יסוד ההלכות הקשורות בצביון השבת בציווי לשבות נצטווינו לשבות ביום השבת, שנאמר (שמות כג, יב): "שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיךָ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרֶךָ וְיִנָּפֵשׁ בֶּן אֲמָתְךָ וְהַגֵּר". וכן נאמר (שמות לא, טו): "שֵׁשֶׁת יָמִים יֵעָשֶׂה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ב – מקח וממכר

ב,א – יסוד איסור מקח וממכר מהתורה עיין בהרחבה להלכה א, ביסוד המצווה לשבות, שלרמב"ן עיסוק במקח וממכר אסור מהתורה, כי הוא מפר את המצווה לשבות ולנוח. ויתכן שגם הרמב"ם (שבת כא, א) סובר כמותו, וכ"כ המגיד משנה בפירושו הראשון. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ג – קבלת מוצרים מחנות ומסעדה

ג,א – לקיחת מזון מחנות של נכרי כתב בשועה"ר רנב, יג, שכשם שמותר לקחת מוצרי מזון מחנות של יהודי בלא להזכיר עניין קנייה ותשלום, כך מותר לקחת גם מחנות של גוי, למרות שהיא פתוחה בשבת, והנכנס נראה כקונה. וכן משמע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ד – הלוואה השאלה ומתנה

ד,א – האם מותר להשאיל חפץ ובגד כתבתי שמותר, אמנם כתב במ"ב שז, מו, בשם האחרונים שההיתר להשאיל הוא בדבר מאכל ולצורך שבת. וצ"ע, כי נראה פשוט שאם צריך כסא לסעודה או כדי לשבת עליו ללמוד וכן בגד לכבוד שבת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ה – מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה

ה,א – איסור דין בשבת אסור לבעל דין לסדר בשבת את טענותיו שיאמר לפני בית הדין. כ"כ במור וקציעה סי' שלט, ומחזיק ברכה, וכנה"ג הגה"ט. אבל מותר לבעלי הדין ולדיינים ללמוד בספרי הפוסקים דברים הקשורים לדין, שהוא לימוד תורה. וכמובא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ו – טבילה ומדידה בשבת

ו,א – לתת מתנה לגוי – להיתר מבכירות ולהיפטר מטבילה חידש בכתב סופר או"ח נט, שמותר לנכרי לקנות דבר מישראל על ידי משיכה, שהואיל וכל פעולת הקניין נעשית על ידי הגוי בלבד והיהודי אינו עושה כלום, אין איסור. אבל שאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ז – הליכה בנחת, ריצה וקפיצה

ז,א – ריצה כדי להינצל מצער סברה נוספת בהיתר לרוץ כדי שלא להירטב בגשם, שצער ההירטבות גדול מצער הריצה. ועיין שש"כ כט, ד-ז, בדינים אלו. כתב בילקוט יוסף שא, ג, שגם כאשר אדם חושש שמא עוד מעט יתחילו לרדת גשמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ח – התעמלות ואופניים

ח,א – התעמלות משנה שבת קמז, א: "סכין וממשמשין אבל לא מתעמלין ולא מתגרדין". רש"י: "סכין – שמן בשבת. וממשמשין – ביד על כל הגוף להנאה. אבל לא מתעמלין – לשפשף בכוח. ולא מתגרדין – במגררת… דהוי עובדין דחול". הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

ט – הליכה לצורך חול

ט,א – האיסור רק כאשר מינכר מילתא האיסור ללכת לראות דבר כדי להתכונן לביצוע מלאכה בימות החול הוא רק כאשר ניכר שזו כוונתו, אבל כשאין ניכר, הרי זה בכלל הרהור בעסקיו שאין בו איסור. וכ"כ מ"א שו, א, ומ"ב א; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה

י – דיבור בעייני מלאכה וחשבונות

י,א – דיבור בענייני מלאכה האיסור לדבר הוא גם על דברים שאסורים מדרבנן, כמו מקח וממכר. והוא דין מיוחד לעניין השביתה ממלאכה בשבת ויום טוב, שבהם צריך אדם לנהוג כאילו כל מלאכתו עשויה, ואין עליו יותר שום עול מלאכה. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כב - צביון השבת | כתיבת תגובה