הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – הליכה בנחת, ריצה וקפיצה

ז,א – ריצה כדי להינצל מצער

סברה נוספת בהיתר לרוץ כדי שלא להירטב בגשם, שצער ההירטבות גדול מצער הריצה. ועיין שש"כ כט, ד-ז, בדינים אלו.

כתב בילקוט יוסף שא, ג, שגם כאשר אדם חושש שמא עוד מעט יתחילו לרדת גשמים והוא ירטב מותר לו לרוץ. ובשש"כ כט, הערה י, כתב שמותר לרוץ גם כשנצרך ללכת במקום שיש בו נשים לא צנועות, או ששומעים בו קול מוסיקה.

תפריט