ארכיון הקטגוריה: פרק כח – חולה שאינו מסוכן

א – כללי הלכות חולה

א,א – סכנת איבר לדעת רוב הא – סכנת איבר ראשונים, אין מחללים שבת באיסור תורה על סכנת איבר, וכ"כ הרא"ש (ע"ז ב, י), והר"ן (שבת לט, ב), והרשב"א (ח"ג ערב), וכך משמע מהרמב"ם (ב"י שכח, יז), והטור. וכן נפסק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ב – חולה רגיל

ב,א – קטן עד איזה גיל נחשב חולה עיין לעיל כד, ו, ובהרחבות שם, שיש דעות עד אימתי הוא נחשב כחולה, שי"א עד גיל 13 (אול"צ ח"ב לו, ד). ויש אומרים עד שנתיים שלוש (חזו"א), ומהמ"ב נראה שהכל לפי הצורך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ג – חולה במקצת ומיחושים

ג,א – שלושה שבותים כתבתי שאין מקילים ב'שבות דשבות' לצורך מיחוש מטריד שאין בו צער. ובשעת הצורך אפשר יהיה להקל בשלושה שבותים, היינו לבקש מגוי לעשות דבר שאסור מדרבנן בשינוי. שכפי שלמדנו לעיל ט, יא, ט, לדעת הרדב"ז ד, קלא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ד – גזירת תרופות – שחיקת סממנים

ד,א – תרופה לחולה לצורך מצווה כתב במנח"י א, קח, שמותר לחולה לקחת תרופה כדי לקיים מצווה, כגון תרופה לחולה לב כדי ללכת לבית הכנסת לתפילה. ומקורו בדברי רדב"ז (סי' אלף ס"ח, ח"ג תרמ), ששבות של שחיקת סממנין קל מאמירה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ה – תרופות בימינו

ה,א – תרופות בימינו – דעת הציץ אליעזר כתב בציץ אליעזר ח"ח טו, טו, שלשיטת הרי"ף, רש"י ותוספות ישנים, גזירת רפואה משום שחיקת סממנים היא גזירה כללית, שמתוך שיחשבו שמותר ליטול רפואות, ואדם בהול על רפואתו, יבואו בזמן אחר גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ו – דין תרופות שנוטלים ברצף

ו,א – תרופות שרגילים לקחת בכל יום כתב ר"ש קלוגר בספר החיים שכח, כה, שמותר לקחת תרופות שהתחילו לקחת לפני שבת, שהואיל וכבר בערב שבת יודעים שיצטרכו להן, יכינו אותן בערב שבת, ואין לחוש לשחיקת סממנים. שכן למדנו (שבת קמ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ז – זריקה, עירוי והנקה

ז,א – זריקה בשבת ישנם שני סוגי זריקות: א) זריקה שאינה ניתנת לתוך הוריד, כגון זריקה תת עורית או תוך שרירית. בזריקה כזו אין איסור חובל, מפני שאין הכרח שיצא דם, וגם אין כוונתו להוציא דם אלא רק להזריק תרופה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ח – משחה וקומפרסים

ח,א – תחבושת שנפלה בשבת אם התחבושת כבר היתה על הגוף לפני שבת, ונפלה בשבת על כלי, מותר להחזירה, גם שלא במצב של צער. אבל אם נפלה על הקרקע, אסור להחזירה שלא במקום צער (שו"ע שכח, כה). ואם הסירו אותה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ט – פלסטר, תחבושת וטיפול בפצעים

ט,א – פלסתר הסרת הנייר הדבוק עליו לשומרו (הערה 5) ההיתר להשתמש בפלסתר מבואר בהערה 5, ולעיל יג, בסוף הערה 9. ויש להוסיף כי בארח"ש יא, הערה מו, כתוב שר"ן קרליץ התיר להסיר את הנייר הדבוק בפלסטר לפני השימוש בו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

יא – מדידות רפואיות ומד חום

יא,א – מדידה לצורך חולה במקצת אמנם כתב בשו"ע שו, ז, שמותר למדוד לצורך חולה ולצורך מצווה, ולכאורה לצורך חולה במקצת לא התיר. אבל נראה שגם לצורך חולה במקצת מותר למדוד. שכן רפואת הגוף היא מצווה, כפי שכתב במ"ב לו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה