הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק כח – חולה שאינו מסוכן

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ב – חולה רגיל

ב,א – קטן עד איזה גיל נחשב חולה עיין לעיל כד, ו, ובהרחבות שם, שיש דעות עד אימתי הוא נחשב כחולה, שי"א עד גיל 13

להמשך »

ג – חולה במקצת ומיחושים

ג,א – שלושה שבותים כתבתי שאין מקילים ב'שבות דשבות' לצורך מיחוש מטריד שאין בו צער. ובשעת הצורך אפשר יהיה להקל בשלושה שבותים, היינו לבקש מגוי

להמשך »

ה – תרופות בימינו

ה,א – תרופות בימינו – דעת הציץ אליעזר כתב בציץ אליעזר ח"ח טו, טו, שלשיטת הרי"ף, רש"י ותוספות ישנים, גזירת רפואה משום שחיקת סממנים היא

להמשך »

ח – משחה וקומפרסים

ח,א – תחבושת שנפלה בשבת אם התחבושת כבר היתה על הגוף לפני שבת, ונפלה בשבת על כלי, מותר להחזירה, גם שלא במצב של צער. אבל

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק