ארכיון הקטגוריה: ט"ז – ליל הסדר

א – הקדמה

לפני שנתחיל בפרטי הלכות הסדר, נסקור בקצרה את המצוות שאנו מקיימים בליל הסדר. שני עניינים מרכזיים עומדים במוקד ליל הסדר: הראשון: זיכרון היציאה ממצרים מעבדות לחירות, והתבוננות במשמעות החירות הישראלית. השני: העברת המסורת לדורות הבאים. כל זה כלול במצווה מן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ב – ההכנות לסדר

כפי שלמדנו אחד משני העניינים המרכזיים של ליל הסדר הוא העברת המסורת של יציאת מצרים לבנים ולבנות. כדי לשמור על ערנותם של הילדים הקטנים אנו משנים בסדר הפסח דברים רבים, ועל ידי כך מעוררים את התעניינותם: מטבילים את הירק פעמיים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ג – הקערה

לפני תחילת הסדר צריך להכין את ה'קערה' שבה מונחים כל המאכלים המיוחדים של ליל הסדר. סידור הקערה על השולחן אינו רק כדי שכל המאכלים יהיו מזומנים לפנינו, אלא גם מפני שכל מאכל נועד להזכיר ולהדגיש רעיון מסוים, ואנחנו צריכים שכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ד – סידור הקערה

בתלמוד לא נזכרה ה'קערה' אלא אמרו שמביאים לפניו מצה חזרת וחרוסת ושני תבשילים (פסחים קיד, א), והראשונים כתבו להניח את כל המאכלים הללו על קערה. וכן מובא בשולחן ערוך (תעג ד). אמנם אין בזה חיוב, אלא העיקר הוא שכל המאכלים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ה – קדש – קידוש

את הסדר פותחים בקידוש, ועניינו לציין את קדושת ישראל ואת קדושת חג הפסח. בכל הקידושים של שבתות וימים טובים אנו אומרים: "זכר ליציאת מצרים", משום ששורש קדושת ישראל החל להתגלות ביציאת מצרים, שאז נודע שבחר ה' בישראל להיות לו לעם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ו – ארבע כוסות

תיקנו חכמים לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר כדי להרבות בשמחת הגאולה, וכביטוי לחירות. ואמנם בכל יום טוב יש מצווה לשמוח על ידי שתיית יין, אולם בפסח הוסיפו חכמים ותיקנו לשתות ארבע כוסות על סדר ההגדה, כדי שעניין השמחה יבוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ז – היין

אמרו חכמים (פסחים קח, ב) שכדי לקיים את המצווה בשלמות, יש למזוג (למהול) את היין של ארבע הכוסות במים, שאם לא כן יהיה היין כבד ויגרום לשכרות. ואף שגם יין כזה משמח על ידי האלכוהול שבו – המצווה לשתות את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ח – שיעור היין והכוס

כדי לקיים את מצוות ארבע כוסות או כל שתיית כוס יין של מצווה, כגון: בקידוש, הבדלה, ברכת המזון ונישואין, צריך שכמות היין שבכוס תהיה בעלת חשיבות. וקבעו חכמים שצריך להניח בכוס לכל הפחות 'רביעית הלוג', ואם הניח בכוס פחות משיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

ט – שיעור השתייה

לכתחילה טוב להדר לשתות את כל היין שבכוס, וכיוון שהכוס צריכה להכיל לכל הפחות שיעור 'רביעית' (75 מ"ל, ו-150 מ"ל למהדרים) ישתה שיעור 'רביעית'. ואם לקח כוס גדולה שמכילה יותר מ'רביעית', לכתחילה טוב שישתה את כל היין שבכוס, ואם אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה

י – מצוות הסבה

תיקנו חכמים שיסב אדם בליל הסדר בעת אכילת המצה ושתיית היין, משום שבכל דור צריך אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה לחירות משעבוד מצרים, שנאמר (דברים ו, כג): "וְאוֹתָנוּ הוֹצִיא מִשָּׁם". כדי שהרגשת החירות תהיה ניכרת גם בהתנהגות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - ליל הסדר | כתיבת תגובה