חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ט"ז – יחץ – חציית המצה האמצעית

מסדרים בקערה שלוש מצות, ולאחר אכילת הכרפס וקודם אמירת ההגדה, עורך הסדר וכל מי שהניחו לפניו שלוש מצות בוצע את האמצעית שבהן, את החלק הגדול שומרים ל'אפיקומן' ואת השני משאירים בין שתי המצות השלמות (שו"ע תעג, ו).

הטעם לכך, כדי להזכיר את עניותנו במצרים, מפני שאחת המשמעויות של המצה לרמז על העוני והשעבוד שלנו במצרים, שעל כן היא נקראת 'לחם עוני', ומדרכם של עניים לאכול חצאי לחמים, כי אין להם יכולת לקנות את הלחמים השלמים. חוצים את המצה לפני תחילת ההגדה, מפני שיש לומר את ההגדה בשעה שהמצה לפנינו, שכן המשמעות הנוספת של 'לחם עוני' – שעונים על המצה דברים הרבה, ואם כן צריך שהמצה כפי שתאכל תהיה מונחת לפנינו בעת אמירת ההגדה, לפיכך צריך לחצותה לפני תחילת ההגדה.

עם זאת, כמו בכל שבת וחג ישנה מצווה לברך 'המוציא' על לחם משנה, לכן עורכים שלוש מצות, את המצה האמצעית חוצים כדי לבטא את 'לחם העוני', והמצה העליונה והתחתונה נשארות שלמות ללחם משנה. (אח"כ כשיברך 'המוציא' יאחז את שלושתם כדי שיהיה שם לחם משנה, וכשיברך "על אכילת מצה" יניח את התחתונה מידיו, ויברך על העליונה והאמצעית, כדי לבטא יותר את המצה החצויה).[16]

את החלק הגדול מייעדים ל'אפיקומן'. ונוהגים לעטוף אותו במפית, זכר למה שנאמר (שמות יב, לד) ביציאת מצרים: "וַיִּשָּׂא הָעָם אֶת בְּצֵקוֹ טֶרֶם יֶחְמָץ מִשְׁאֲרֹתָם צְרֻרֹת בְּשִׂמְלֹתָם עַל שִׁכְמָם". ויש נוהגים להניח את ה'אפיקומן' מעט על הכתף, זכר למצות שנשאו על שכמם ביציאת מצרים (מ"ב תעג, נט).

אח"כ מחביאים את ה'אפיקומן' ושומרים אותו לאכילה שבסיום הסדר שהיא זכר לאכילת קרבן פסח (עי' בהל' לג-לד).

יש משפחות שבהן נוהגים שהילדים 'חוטפים' את ה'אפיקומן' ומחביאים אותו עד סיום הסעודה, ואז מחזירים אותו תמורת מתנה, ועל ידי כך הם נשארים ערים במשך כל הסדר. ואצלנו נוהגים לתת מתנות לכל הילדים שנשארים ערים עד סיום אכילת ה'אפיקומן'.


[16]. לרמב"ם עורכים שתי מצות בלבד, ואת התחתונה חוצים, ואין צורך בשתי מצות שלמות, משום שזה העניין בליל הסדר לאכול לחם עוני, ולכן את האחת חוצים. וכן מנהג עולי תימן הנוהגים כרמב"ם.
ט"ז - ליל הסדר

תפריט