חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ח – שיעור היין והכוס

כדי לקיים את מצוות ארבע כוסות או כל שתיית כוס יין של מצווה, כגון: בקידוש, הבדלה, ברכת המזון ונישואין, צריך שכמות היין שבכוס תהיה בעלת חשיבות. לפיכך קבעו חכמים שצריך להניח בכוס לכל הפחות 'רביעית הלוג', ובפחות משיעור זה, אין יוצאים ידי חובה (פסחים קח, ב).

'רביעית הלוג' הוא שיעור נפח של ביצה ומחצה. לפי חישובו של הרמב"ם ועוד ראשונים הוא כ-75 מיליליטר (פנה"ל ברכות י, 11. ולר' חיים נאה 86 מיל'). אבל אין שיעור זה מוסכם על הכל, מפני שבעקבות הגלויות התעוררו ספקות לגבי עצם שיעור נפח הביצה, ויש מאחרוני פוסקי אשכנז (נו"ב, חזו"א) שמחמירים וסוברים שגודל הביצים בימינו הינו כמחצית מגודלן של הביצים בתקופת חז"ל. לפיכך, אם שיעור רביעית היה כביצה ומחצה, כיום הוא קרוב לשיעור שלוש ביצים, שהוא כ-150 מיליליטר, ושיעור זה נקרא כיום שיעור 'חזון איש'.

למעשה העיקר כדעה המקילה, וכן נוהגים יוצאי ספרד וחלק מיוצאי אשכנז. ורבים מיוצאי אשכנז נוהגים, שבמצוות שיסוד חיובן מן התורה, כדוגמת קידוש בליל שבת והבדלה, לכתחילה חוששים לדעה המחמירה. ובמצוות מדברי חכמים, כמו ארבע כוסות ורביעית לברכה אחרונה, סומכים על השיעור הקטן, שהוא כדעת רוב ככל הפוסקים (מ"ב רעא, סח; תפו, א; הרחבות לפנה"ל ברכות י, י). והמהדרים, אינם מסתפקים בשיעור שבו יוצאים ידי חובה, אלא מוזגים יין טוב לכוס נאה וגדולה.

עוד צריך להקפיד במה שאמרו חכמים לגבי כוס של ברכה: שהכוס תהיה שלמה ולא שבורה. וכן צריך למלא את הכוס, וגם כאשר הכוס מכילה הרבה יותר מהשיעור שיוצאים בו ידי חובה ('רביעית' – 75 מ"ל), צריך למלאה כדי שלא יראה כמי שנוהג בקמצנות. ואין הכוונה שהכוס תהיה מלאה עד שפתה, באופן שיהיה חשש שהיין שבה יישפך, אלא הכוונה שתהיה מלאה בנדיבות עד קרוב לשפתה (כחצי ס"מ פחות משפתה).

צריך שהכוס תהיה נקייה, שטופה היטב מבחוץ ומבפנים. וכל זה לקראת שתיית הכוס הראשונה, אבל לפני שתיית הכוסות שאחריה, כל זמן שהכוס לא נתלכלכה, אין צורך לחזור לשוטפה, מפני ששתיית כל ארבע הכוסות נחשבת להמשך אחד, ורק לפני תחילת השתייה צריך לשטוף את הכוס (מ"ב תעג, סח). ויש מדקדקים לשטוף את הכוס לפני כל שתייה (כה"ח תעג, א).[4]


[4]. כתב בכה"ח תעב, א, עפ"י הזוהר, שראוי לשטוף את הכוס לפני ברהמ"ז. והבן איש חי צו כט כתב לשוטפה לפני כל שתייה. והיו נוהגים להכין קערת מים, וטובלים בה את הכוסות בין שתייה לשתייה. ע"כ. אלא שלפי המקובל בימינו יש בזה פחות הידור, מפני שהמים שבקערה מתלכלכים, ואין הכוס היוצאת מהם נחשבת נקייה אצלנו. ומי שרוצה להחמיר מוטב שישטוף את הכוס בכיור. ודעת רוה"פ שאין צריך לשוטפן באמצע הסדר.
ט"ז - ליל הסדר

תפריט