הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק י – ברכה אחרונה

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

ג – מדיני ברכה 'מעין שלוש'

ג,א – טעם הסוברים שדיני 'מעין שלוש' כמו דיני ברהמ"ז בפשטות הסוברים שצריך להיזהר ב'מעין שלוש' במה שנזהרים בברהמ"ז, הם הסוברים שברכת 'מעין שלוש' מהתורה

להמשך »

ד – בורא נפשות

ד,א – בורא נפשות – מנהג מחייב מהגמרא ברכות מד, ב, עולה שברכת 'בורא נפשות' לא היתה חיוב גמור: "אמר רב יצחק בר אבדימי משום

להמשך »

ו – נפח ולא משקל

ו,א – שהולכים אחר הנפח ואחר הערכת הרואה כתבתי בהערה 7 שדעת רוב פוסקי הספרדים שהולכים לפי נפח, שכ"כ במחזיק ברכה תפו, ב, וסמך דעתו

להמשך »

ז – שיעור אכילת פרס

ז,א – משך 'אכילת פרס' כתבתי שהוא כשש דקות, שהוא השיעור הממוצע בין השיעורים שכתבו האחרונים. ובברכ"ה ח"ב א, ו, כתב שהוא שבע דקות וסמך עצמו

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק