ארכיון הקטגוריה: פרק ו – יום הכיפורים

א – יום הכיפורים

טהרת יום הכיפורים וכפרתו א, א – הטהרה והכפרה מאת ה' משנה יומא פה, ב: "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם? – אביכם שבשמים, שנאמר (יחזקאל לו, כה): וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם, ואומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ב – מצוות היום

ב, א – התשובה והתפילה מכפרים במקום עבודת יום הכיפורים כתב הרב בספר בסוף ההלכה: "כיום שבית המקדש חרב, עיצומו של יום הכיפורים עם התענית והתשובה, מכפרים על ישראל, ותפילות היום, ובמיוחד תפילת מוסף – מהוות תחליף מסוים לקרבנות". וכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ג – משמעות כפרת יום הכיפורים

ג, א – משמעויות המילה 'כפרה' יום הכיפורים משמעותו יום כפרת עוונות, כאשר משמעות המילה 'כפרה' רבת משמעויות. כפרה לשון כיסוי, כמו הכפורת שכיסתה את הארון, כך הכפרה מכסה על העוונות: "עֲשֵׂה לְךָ תֵּבַת עֲצֵי גֹפֶר קִנִּים תַּעֲשֶׂה אֶת הַתֵּבָה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ד – עיצומו של יום מכפר בסוד סגולת ישראל

ד, א – הברית עם ישראל מתגלה ביום הכיפורים הרב כתב בספר: "יסודו של יום הכיפורים בברית שכרת ה' עם אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, שנתקיימה על ידי מצוות ברית המילה, ונתעצמה בעת שהוציא ה' את ישראל ממצרים, ונחתמה בעת שנתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ה – כוחו של יום הכיפורים לכפרת היחיד

ה, א – גזר הדין נחתם ביום הכיפורים ר"ה טז, א: "תנא דבי רבי ישמעאל: בארבעה פרקים העולם נידון: בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונין על המים, ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ו – משמעות התענית

משמעות התענית ו, א – מצוות העינוי מעלה את ישראל למדרגת מלאכים ביום הכיפורים פרקי דרבי אליעזר פרק מו: "ראה סמאל שלא נמצא בהם חטא ביום הכפורים, אמר לפניו: רבונו של עולם, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת בשמיים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ז – הדברים שאינם מתכפרים ביום הכיפורים

הדברים שאינם מתכפרים ביום הכיפורים ז, א – חייבי קרבן חטאת ואשם ודאי משנה כריתות כה, א: "חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יום הכיפורים – חייבין להביא לאחר יום הכיפורים". הגמ' שם כה, ב, שואלת מנא הני מילי, ואחרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ח – דעת רבי יהודה הנשיא

האם יום הכיפורים מכפר ללא תשובה ח, א – מחלוקת רבי וחכמים שבועות יב, ב – יג, א: "תניא, רבי אומר: על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה – יום הכפורים מכפר, חוץ מפורק עול ומגלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

ט – דעת חכמים

ט, א – הלכה כדעת חכמים הלכה כחכמים, וכ"כ הרמב"ם הל' תשובה א, ב: "הכל מתכפר בשעיר המשתלח והוא שעשה תשובה". וכן בהלכה ג: "ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשבים, שנאמר (ויקרא טז, ל): כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם". הסביר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה

י – כללי מדרגות הכפרה

כללי מדרגות הכפרה י, א – ארבעה חילוקי כפרה יומא פו, א: "שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי: שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר: שלושה הן, ותשובה עם כל אחד ואחד. עבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - יום הכיפורים | כתיבת תגובה