הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – מצוות היום

ב, א – התשובה והתפילה מכפרים במקום עבודת יום הכיפורים

כתב הרב בספר בסוף ההלכה: "כיום שבית המקדש חרב, עיצומו של יום הכיפורים עם התענית והתשובה, מכפרים על ישראל, ותפילות היום, ובמיוחד תפילת מוסף – מהוות תחליף מסוים לקרבנות".

וכך מתבאר במדרש (שיה"ש רבה ד, ו): "כְּחוּט הַשָּׁנִי שִׂפְתֹתַיִךְ (שה"ש ד, ג) – זה לשון של זהורית. וּמִדְבָּרֵיךְ נָאוֶה – זה שעיר המשתלח. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע אין לנו לשון זהורית ושעיר המשתלח, אמר להם: כְּחוּט הַשָּׁנִי שִׂפְתֹתַיִךְ, רחישת פיך חביבה עלי כחוט השני של זהורית. ר' אבהו אמר עלה (הושע יד, ג): וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ, מה נשלם תחת פרים ותחת שעיר המשתלח – שפתינו. וּמִדְבָּרֵיךְ נָאוֶה, מדברך יאי, מדברתיך יאיא".

וכ"כ הרמב"ם (הל' תשובה א, ג): "בזמן שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה – אין שם אלא תשובה".

תפריט