הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק יט – מלאכות שבצומח

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – חורש

א,א – העושה גומא בשדה – חורש, בבית – בונה שבת עג, ב: "אמר רב ששת: היתה לו גבשושית ונטלה, בבית – חייב משום בונה,

להמשך »

ג – זורע

ג,א – בגדרי זורע מלאכת זורע היא מלאכה מיוחדת שמתקיימת בגרמא, שהרי בשבת עדיין לא יגדל כלום, מפני שהזרעים עתידים להשתרש לאחר כמה ימים, אלא

להמשך »

ד – השקיה

ד,א – עד היכן צריך להרחיק בנטילת ידיים מהצמחים עיין בדעת תורה למהרש"ם שלו, ג, שבעשבים האיסור לשפוך מים הוא רק עליהם ממש, ואין צריך

להמשך »

ו – קוצר

ו,א – קוצר כתבתי שהקוטף מעץ יבש לגמרי עובר באיסור דרבנן בלבד, אמנם לדעת הרמב"ם עפ"י מ"א וח"א, הקוטף מאילן יבש שנשאר מחובר לקרקע עובר

להמשך »

ח – דינים נוספים

ח,א – עשב רך (הערה 7) יש אוסרים להשתמש ולהזיז גם עשב רך (ב"ח וט"ז), ויש אומרים מפני שהוא מוקצה (מ"א על שו"ע שיא, ו;

להמשך »

י – עציץ

י,א – חשש זורע וקוצר בהגבהת עציץ נקוב אסור להגביה עציץ נקוב מהקרקע, מפני שהוא יונק מעט חיות דרך הנקב, ובהרחקתו ממעטים חיותו. לרש"י ותוס'

להמשך »

יא – מעמר

יא,א – אם יש איסור מעמר שלא במקום הגידול כתבתי בהלכה כדעת רוה"פ שאין איסור מעמר מהתורה אלא במקום הגידול (זולת מינים שדרך איסופם וקיבוצם

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק