ארכיון הקטגוריה: ז – מהלכות צניעות

א – בחוקותיהם לא תלכו

הצניעות היא אחד מיסודות היהדות. את הציווי הכללי שבתורה (ויקרא יט, א): "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ", מפרש רש"י: "הוו פרושים מהעריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה". ועוד נאמר לגבי איסור עריות (שם יח, כד): "אַל תִּטַּמְּאוּ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ב – האיסורים הכלליים שבפריצות

שלושה איסורים יסודיים עומדים בבסיס הלכות צניעות. או במלים אחרות, על פי שלושה יסודות מיסודות התורה יש להקפיד על הלכות צניעות. ראשית, הפריצות הינה חטא אישי. חטא של הדגשת הצדדים החיצוניים שבאדם על פני הצדדים הפנימיים, הבלטת החומר על פני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ג – מנהג המקום

אחת השאלות המרכזיות בהלכות צניעות הלבוש היא, האם ישנם כללים מוחלטים בהלכות צניעות שאינם תלויים במנהג המקום, או שכל הלכות צניעות הינן יחסיות ותלויות במנהג המקום. שאלה זו תהיה משמעותית במקום שבו רוב הנשים רגילות ללכת בקיץ ללא שרוולים ועם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ד – זרוע

במסכת כתובות (עב, ב) מבואר שאשה חייבת לכסות את זרועותיה, ואם היא מגלה אותן בציבור, הרי היא נחשבת לעוברת על דת יהודית. ואת שאר היד שאינה הזרוע אין צריך לכסות. ראוי לציין, שלדעת רבי שמואל בר נחמן (ברא"ר פ, ד), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ה – האם מותר לגלות פחות מטפח

כהמשך להלכה הקודמת ראוי להזכיר שיש סוברים שאין חיוב לכסות בשרוול עד המרפק ועד בכלל, אלא לדעתם אפשר להקל בזה מעט. והואיל ודיון זה חשוב נזכיר את מקור סברתם. בתלמוד (ברכות כד, א) מובאת מימרא של רבי יצחק: "טפח באשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ו – אורך השמלה ואם חובה לגרוב גרביים

בתלמוד (ברכות כד, א) מובאת מימרא של רב חסדא: "שוק באשה ערווה". כלומר, שוק הוא מן המקומות האינטימיים, שחשיפתו לעיני אנשים זרים נחשבת לפריצות, ואין לומר מול שוק מגולה דברים שבקדושה. לדעת רוב הפוסקים, שוק הוא החלק שבין הברך לקרסול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ז – ילדות קטנות

שאלה שחשוב לברר בהלכות צניעות היא, מאיזה גיל צריך להקפיד שהילדות תשמורנה את דיני הצניעות. יש אומרים שאין הדבר תלוי בגיל, אלא כל שהילדה כבר נראית קצת גדולה, והיא מתקרבת לגיל הנעורים, בגיל עשר או אחת עשרה לערך, עליה להקפיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ח – מכנסיים לנשים

בדורות האחרונים התעוררה שאלה, האם מותר לנשים ללבוש מכנסיים. הבעיה מורכבת משני חלקים: א' מצד איסור 'לא ילבש', שנאמר (דברים כב, ה): "לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלוֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

ט – בגד אדום וכללי צניעות

יש אומרים שאסור ללבוש בגד אדום, משום שזו דרכם של הגויים ללבוש בגדים אדומים (ב"י ורמ"א ביו"ד קע"ח בשם מהרי"ק שורש פ"ח). אולם מבאר המהרי"ק, שזה שהגויים רגילים ללבוש בגד מסוים, אינו אוסר אותו עלינו, אלא רק אם אותו הבגד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

י – קול זמר באשה

בתלמוד (ברכות כד, א) מובאים דברי האמורא שמואל: "קול באשה ערווה". ואין הכוונה לקול של דיבור אלא דווקא לקול זימרה, משום שקול זימרה חושף את מעמקי הנפש יותר מאשר קול הדיבור, ומגדרי הצניעות שגברים זרים לא ישמעו אשה שרה. ראוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

יא – טקס שנשים שרות בו

שאלה: אדם שמשתתף בטקס שבו מופיעה זמרת או קבוצת זמרים וזמרות, האם רשאי להישאר בטקס או שחובה עליו לצאת. ומה יעשה חייל שנמצא בטקס כזה? והאם גם בנות צריכות לצאת מהטקס מתוך הזדהות עם הבנים? תשובה: על פי מה שהתבאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

יב – האם מותר לגברים ונשים לשיר ביחד

שאלה: האם האיסור לגבר לשמוע קול שירת אשה הוא כאשר האשה שרה לבדה כך שניתן לשמוע היטב את קולה, או גם כאשר קבוצה שלימה שרה ביחד? השאלה נוגעת לשירה שמתקיימת במסגרת סעודת שבת משפחתית, ולשירה במסגרת תנועת נוער. הרב וינברג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

יג – שמיעת זמרות דרך מכשירים אלקטרוניים

שאלה: האם מותר לשמוע שירת נשים דרך מכשירים אלקטרוניים? תשובה: נחלקו בזה הפוסקים, ושורש הספק תלוי בשאלה מהי מהות האיסור של שמיעת קול אשה, האם עצם שמיעת קול שירת אשה אסור מפני שהוא עלול ליצור אווירה לא צנועה והרהורי עבירה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

יד – טעם לצניעות ולכיסוי הראש

כדי להסביר את הטעם של כיסוי הראש לנשים יש להקדים, שעניינה של הצניעות להפוך את היופי והאהבה הטבעית לדבר בעל משמעות עמוקה ונצחית. וכדי שהאהבה לא תיתפס רק בצדדיה החיצוניים, באה ההלכה וקבעה גדרי צניעות, שמכריחים אותנו לשים את הדגש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

טו – כללי הלכות כיסוי הראש

מהתלמוד (כתובות עב, א) משמע, שהמקור לכיסוי הראש לאשה נשואה הוא מן התורה, שנאמר לגבי אשה סוטה שחטאה ונתייחדה עם גבר זר, שבשעה שהיא באה להקריב את קרבנה, כחלק מהעונש שהתורה הטילה עליה, הכהן פורע את שיער ראשה כדי שתתבייש, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

טז – האם אלמנה חייבת לכסות את ראשה

נפסק ב'שולחן-ערוך' (אה"ע כא, ב): "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש". וביארו מפרשי ה'שולחן-ערוך' שהכוונה שגם אלמנות וגרושות חייבות לכסות את ראשן, אבל בחורות שעדיין לא נישאו, אינן צריכות לכסות ראשן. נשאל אחד מגדולי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

יז – אמירת דברים שבקדושה

כבר הזכרנו את מאמר חכמים (ברכות כד, א): "שיער באשה ערווה". שתי משמעויות לדבריהם: ראשית, שעל כל אשה נשואה לכסות את ראשה. שנית, שאם אינה מכסה את ראשה, אסור לגברים שרואים אותה לומר דברים שבקדושה. בדורות האחרונים נשים רבות אינן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

יח – מהו שיעור כיסוי הראש

בדרך כלל, לא כל השיער נכנס אל מתחת למטפחת או הכובע, אלא מקצתו נראה הן מצד הפנים והן מאחור, והשאלה האם הדבר מותר וראוי. מהזוהר משמע שאשה צריכה להקפיד שלא יתגלו שום שערות משער ראשה, ויש שכתבו שכך ראוי לנהוג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

יט – האם אשה צריכה לכסות ראשה בביתה

מסופר בתלמוד (יומא מז, א) על אשה ששמה קמחית, שזכתה ונולדו לה שבעה בנים צדיקים, שכולם שמשו זה אחר זה בכהונה גדולה. שאלו אותה חכמים: מה עשית שזכית לכך? ענתה להם: "מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי". כלומר, הקפדתי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

כ – פאה נוכרית

נחלקו הפוסקים בשאלה, האם מותר לאשה לכסות את ראשה בפאה נוכרית. שורש המחלוקת תלוי בשאלה מהו יסוד האיסור לגלות את שיער הראש, האם העיקר הוא ההופעה הצנועה שישנה בכיסוי הראש, או שדווקא השערות הגדלות בראשה מבטאות משהו אינטימי שאשה נשואה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

כא – לימודים באוניברסיטה מעורבת

שאלה: האם יש היתר ללמוד באוניברסיטה שלומדים בה בנים ובנות בערבוביה, כאשר חלק מהסטודנטיות והמרצות אינן מתלבשות כהלכה? תשובה: לכתחילה יש ללמוד במקום שבו מקפידים על צניעות, הבנים לומדים לחוד והבנות לומדות לחוד. אבל כאשר קשה ללמוד את המקצוע המבוקש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה

כב – לימודי פיזיותרפיה

שאלה: האם מותר לתלמידי החוג לפיזיותרפיה לתרגל עיסויים בנים על בנות ובנות על בנים? לטענת ראשי החוג, יש הכרח להתאמן על בני המין השני, הואיל ויש שוני בין המינים, ומי שלא יתרגל זאת לא יוכל לקבל הכשרה ראויה כפיזיותרפיסט. תשובה: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - מהלכות צניעות | כתיבת תגובה