חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ב – האיסורים הכלליים שבפריצות

שלושה איסורים יסודיים עומדים בבסיס הלכות צניעות.
או במלים אחרות, על פי שלושה יסודות מיסודות התורה יש להקפיד על הלכות צניעות.

ראשית, הפריצות הינה חטא אישי. חטא של הדגשת הצדדים החיצוניים שבאדם על פני הצדדים הפנימיים, הבלטת החומר על פני הרוח. לפני חטא אדם הראשון, אדם וחוה התהלכו עירומים בגן עדן, כי עדיין לא נכנס בהם יצר הרע, ולא היה בזה שום פגם. אולם לאחר הופעתו של יצר הרע, האדם נעשה מוגבל, וכל חשיפה מוגזמת של הגוף, מהווה פגיעה ביסוד הרוחני שבו, מאחר שיש בה הדגשה של החומר על פני הרוח. וכל פגיעה בצדדים העיקריים שבאדם, דהיינו בנשמה וברוח, גורמת להידלדלות כללית בחיוניותו של האדם, דבר שמתבטא בין השאר בפגיעה ביכולת ההתעמקות בעניינים רוחניים, וכן ביכולת לקיים נישואין בקדושה, אהבה ושמחה. צאו וראו את השחקנים והזמרים הפרוצים, שאינם מסוגלים להתמיד באהבתם לבני זוגם; כפי הנראה, הבלטת החיצוניות מונעת מהם את האפשרות להגיע לרבדים הפנימיים והעמוקים של האהבה.

היסוד השני שבאיסור הפריצות – הפגיעה בשלימות המשפחה. פריצות חמורה, בדרך כלל, מרסקת את המשפחה. אולם גם חוסר צניעות, ואפילו קל, פוגע במשפחה. האהבה צריכה להיות מופנית לבן הזוג, כי רק איתו האהבה יכולה להופיע בשלימות, וכל איבוד של כח האהבה כלפי אנשים אחרים, הוא על חשבון פיתוח האהבה בתוך הבית, דבר שפוגע הן בבן הזוג, והן בילדים ובחינוכם. אשה שמנסה למשוך תשומת לב בהופעה לא צנועה, אינה שלימה באהבתה לבעלה, וכן איש שמנסה למשוך תשומת לב של נשים זרות, אינו שלם באהבתו לאשתו. לעומת זאת, השמירה על הצניעות מכוונת את כוחות האהבה אל מקומם הראוי. כדי ליצור מסגרת צנועה, שיוצרת מרחק מכובד בין גברים לנשים, ומרחיקה את האדם מן החטא, קבעו חכמים גדרים לצניעות. וכך אנחנו מוצאים בפועל, שככל שמקפידים באופן נכון יותר על צניעות, כך הסיכוי להתחתן ולשמור על שלמות המשפחה – גובר. כמובן שלכל כלל יש יוצאים מהכלל, ולעיתים הצניעות נובעת מבעיה נפשית ומחסרון באהבת החיים. אבל ככלל ברור שבקבוצה שמקפידים פחות על הלכות צניעות, אחוז הרווקים והרווקות, הגרושים והגרושות, גבוה יותר.

היסוד השלישי לצניעות, הוא השמירה על האופי הלאומי המיוחד שלנו. שכן ההבדל שבין ישראל לעמים התבטא תמיד בשמירת הצניעות, ולכך מכוון איסור התורה "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ" (ויקרא יח, ג), שעיקרו הוא שלא לחקות את הגויים במלבושים שאינם צנועים ובמנהגים שקשורים לאמונות טפלות (מהרי"ק שורש פח). תכונת הצניעות, המוטבעת בעם הישראלי לדורותיו, היתה התשתית לכל ההישגים הרוחניים הכבירים של עם ישראל, והפריצות לעומתה מטשטשת את הסגולות והמעלות המיוחדות לאומה הישראלית.

תפריט