הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ו – השתתפות בני הבית במצווה

תורת המועדים ו, א; ו, טז; ושם עמ' מז-מח; ימי הלל והודאה לט, א; לט, ד, 1.

תפריט