הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – כפתור ויסות לתרמוסטט

ז,א – אסור להקדים פעולה על ידי שינוי תרמוסטט

כתבתי שלא לשנות את הכפתור באופן שיפסיק את המצב הנוכחי, ואף שהקלנו בזה בשעת הדחק בשעון שבת, כאן יש חשש שסיבוב הכפתור יפעיל מיד את הרדיאטור או יכבה אותו. ואז כבר אין מדובר ב'גרמא' אלא בהדלקה או כיבוי ממש. ואין לומר שזה דבר שאינו מתכוון, כי הוא מתכוון להפעיל או להפסיק את ההפעלה, וגם יש סבירות גבוהה שכך יקרה. אמנם מי שמכיר את התרמוסטט שם, ויודע שהשינוי שהוא עושה לא יגרום להפעלה מיידית אלא רק לאחר זמן רב, יוכל להקל. ועיין באנציקלופדיה תלמודית כרך יח, בנספח לערך 'חשמל' פרק ב' אודות תרמוסטט.

תפריט